Andre vannlekkasje på kort tid

Søndag ettermiddag rykket brannmannskaper til Sykehuset i Vestfold etter melding om vannlekkasje.