– Vi trodde vi nesten ikke kunne møtes i det hele tatt. Dette er veldig mye bedre enn det vi ventet, så det er vi takknemlig for.

Det sier 18 år gamle Andrine Ree Harangen, som er én av rundt 350 russ ved Sandefjord videregående skole.

Fredag – bare timer før tradisjonsrike natt til 1. mai – fikk hun og SVGS-russepresident Tony Jahren Olsen (18) overrakt rådene fra kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord.

Der står det – svart på hvitt – at russen kan samle seg i faste grupper på 20–30 personer. Maksantallet for dem som ikke er russ, er fem på besøk hjemme (både inne og ute) i tillegg til dem man deler husstand med.

– Perfekt

Ifølge kommuneoverlegen er rådene laget av Folkehelseinstituttet (FHI). Lokalt er smitteverntiltakene i Sandefjord nå noe nedjustert fra slik det var for få uker siden, og smittetallene er på vei ned.

Dermed kan Sandefjord kommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark glede russen ved SVGS, Skagerak International School, Melsom videregående og Gjennestad videregående skole med noe feiring tross korona.

– Antallet på 20–30 stykker er valgt ut fra hvor mange som normalt er på en russebuss. Dette antallet vil naturligvis også gjelde for dem som ikke er på buss, sier Augestad.

Det er to busser på SVGS i år. Altså er rundt 300 russ der ikke på buss.

– Det er ingen grupper på SVGS som er større enn 30 stykker, så dette er perfekt, sier Tony.

Likevel er FHIs egne regler for russen ikke ensbetydende med et totalt frislipp – generelt smittevern gjelder fremdeles, og covid-19-forskriften gjelder for arrangementer.

Må være fast gruppe

I klartekst betyr smittevern:

Rene hender, minst én meters avstand til andre, helst utendørsmøter, ikke dele flasker og bokser med andre, og selvsagt være hjemme dersom man er syk.

– Hvis man hadde satt maksantallet til for eksempel 15, måtte de som er på buss, delt seg i to med «rulling» annenhver dag. Det er vurdert at det er lettere følge reglene dersom antallet er 20-30, som altså er det samme som det normalt er på en buss, sier Augestad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Han er dessuten opptatt av inkludering: Jo mindre gruppene er, jo vanskeligere vil det være å bli med i en gruppe. Derfor mener Augestad at grupper på inntil 30 stykker er akseptabelt.

Han understreker at de 20–30 må tilhøre samme kohort, altså være en fast gruppe. Slik begrenses antallet nærkontakter.

– Det betyr at dersom den faste gruppa er ett sted, og det kommer andre grupper dit, bør man dra, sier Augestad.

Han tror nemlig ikke at alternativet – at hver kohort greier å holde minst to meters avstand til alle i andre kohorter – er gjennomførbart i praksis blant festglade russ.

Skal tilby hurtigtesting

Dersom ikke smittetallene eller pandemiutviklingene endrer seg vesentlig, vil russerådene fra FHI, Statsforvalteren og kommunen gjelde ut russetida.

– Men rådene kan bli endret, og man må til enhver tid følge det som gjelder, sier Augestad.

Han påpeker at gruppene på inntil 30 personer bør holde seg mest mulig for seg selv.

– Vær forsiktig med å møte andre, særlig russ fra andre kommuner, sier han til Tony og Andrine.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sandefjord kommune vil snart tilby hurtigtesting av russ på fredager. Da vil testbussen komme til skolene. Raskt svar på testene gjør at man kan luke ut eventuelle smittebærere og sette medruss i karantene før helgens festing starter.

I tillegg til at hurtigtesting med raskt svar kan hindre smittespredning, vil det trolig også gi en opptur før en festhelg: Ved å ta test og få negative prøvesvar kan det føles det enda tryggere og bedre å feire i de faste gruppene når man vet at man «gjør jobben».

– Veldig ansvarlige

Kommuneoverlegen benytter anledningen til å skryte av ungdommen, og særlig russen:

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Årets russ er veldig ansvarlige, slår han fast.

– Ja, vi har faktisk vært relativt flinke, mener Andrine.

– Med de nye reglene som gjelder for oss, blir det jo faktisk mulig å «rulle» og være med gruppa si, sier Tony.

Augestad oppfatter at fagfolk i Folkehelseinstituttet, som 23. april publiserte russerådene, har medfølelse med og forståelse for russens traurige situasjon under pandemien.

Litt spøkefullt kaster han ut en fiffig teori:

– FHI har kanskje mange russeforeldre i år?