Ulovlig sprengning av skjær kan ha ført til fiskedød. Nå vurderer også Fylkesmannen å anmelde Sandefjord-firmaet.

Aktiviteten til fugl og fisk i sjøen var på sitt høyeste da Arne Rød & Co valgte å sprenge et skjær utenfor Glomstein på Nøtterøy. Nå kan firmaet bli anmeldt igjen.