Antall ansatte i fylket øker – og ingen kan sies opp

Fylkessammenslåingen skulle gi færre ansatte og mindre byråkrati. Men nå er det langt flere ansatte. Samtidig kan ingen sies opp for å effektivisere driften. Dette mens fylkeskommunen blant annet må kutte i skoletilbudet.