Sorry, Erna Solberg og Jan Tore Sanner. Dere gjentar og gjentar at Arbeiderpartiet fjerner krav for å komme inn på lærerutdanninger. Det er feil. Minimumssnitt fra videregående skole er nå fire på vitnemålet. Minimumskarakter i matematikk og norsk er tre. Det ensidige fagfokuset på norsk, matematikk og engelsk siden 2012 flyttes nå til søkernes samlede kompetanse ved opptak til lærerutdanningene.

Hvorfor er dette viktig? Samfunnet, og spesielt elevenes ståsted, forandrer seg raskere enn noen gang. Fram til pandemien kom i mars 2020 var lærerne opptatt av å jobbe med reformen fagfornyelsen hvor det viktigste pedagogiske innspillet var dybdelæring. Denne trylleformelen virker neppe på alle barn og unges motivasjon for å gå på skolen i dag. Korona, karantene, smittevern, vaksiner, hjemmeskole og krig i Europa preger alle. Aller mest barn og unge. Psykiske lidelser eskalerer. Altfor mange elever er utrygge og føler de har nok med seg selv. Skolevegring, kroppspress, depresjoner, spiseforstyrrelser og annen elendighet dominerer dokumentasjonen og rapportene til skoleforskerne.

Framtidas skole: Det må handles raskt slik at alle elever som er under utdanning på barne- og ungdomstrinnet og videregående skole får gleden av å være en best mulig utgave av seg selv sammen med andre. Lærernes forskjellige utdanningsbakgrunn og pedagogisk egnethet i enkeltfag er nøkkelfaktoren i jakten på å mestre ulike livssituasjoner for elevene. Å se hver elev og følge opp elevene i alle fag er målet for en dyktig pedagog. Solberg-regjeringene prioriterte basisfagene. Det har bla. gjort at Sandefjordskolen har fått flere lærere som har undervisningskompetansen i orden i disse tre fagene. Det er bra. Arbeiderpartiet er opptatt av at læring skjer i alle fag. Kompetanseløft for lærere i de praktiske og estetiske fagene, naturfagene og samfunnsfagene er satsingsområder for regjeringen Støre.

Sats på lærerne: Mange av oss har hatt dyktige lærere som forbilder. Kjennetegnet ved dem er at de kan fagene sine og kan behandle barn og ungdommers variasjon i humør og iver. Skolearenaen i dag handler vel så mye om de gode samtalene mellom voksne og elever. At lærerne får tilbud om etter- og videreutdanning i alle fag, vil medføre at kvaliteten på undervisninga gjør at barn og ungdom vil få en bedre skolehverdag.

(Til orientering har skribenten vært skoleleder i 25 år og er forfatter av «Mangold og muligheter. Historien om Norges største videregående skole»).