Derfor trenger vi også lavterskeltilbudene som støtter opp om foreldre og barn den aller første tiden.

Skuffende

Det gjør det ekstra skuffende å se at Åpen barnehage ligger på hoggestabben nok en gang, og foreslås kuttet i når kommunestyret skal se på budsjettene sine fremover. Når skal vi klare å bli politisk enige om at vi ikke har råd til å kutte i de tilbudene som er den tidlige innsatsen alle snakker om at vi trenger mer av? Ikke denne gangen heller, ser det ut til.

Å få barn og ha små barn er en psykisk påkjenning. Det snur opp ned på livet, og det er vanligere enn man tror å streve den første tiden. Det er imidlertid ikke alltid lett å få hjelp. Derfor er de tilbudene som er lavterskel, som Åpen barnehage, utrolig viktige.

Viktig møtepunkt

Én ting er at foreldre og barn har mulighet til å bygge nettverk med andre familier. Men det er også et viktig møtepunkt med førstelinja vår: Helsesykepleieren, fysioterapeuten eller pedagogen. Folk som kan gi deg gode råd og veiledning i en livssituasjon som for mange er ny og overveldende.

Forskning viser at norsk helsepersonell fortsatt mangler rutinger for å fange opp gravide og foreldre med små barn som strever. Dessverre er det vanlig å ikke vite hvor du skal henvende deg når du har det vanskelig. Det er vanlig å oppleve mangel på kontinuitet og kommunikasjon mellom tjenestene som skal hjelpe deg når du sliter med vanskelige følelser i småbarnsperioden. Du står altså uten kart og kompass, midt i en situasjon der det aller største ønsket ditt er å mestre å ta godt vare på barna dine.

Åpen barnehage en arena der du som forelder kan få hjelp til å møte de gode hjelperne som kan gi deg det du trenger når du strever.

Løpende opptak

Åpen barnehage er også et tilbud til de familiene som blir gående uten barnehageplass. Vi i Venstre vil ha løpende barnehageopptak og barnehagegaranti for alle barn etter endt permisjon, uansett når på året du er født.

Så lenge vi ikke har det, så må vi i det minste kunne sørge for at de familiene som venter på at vi skal levere tjenestene de trenger for å komme i gang med livet etter permisjon, har et minimums lavterskeltilbud de kan bruke. Så barna deres får et sted der de kan møte andre barn i påvente av en barnehageplass.

Oppmuntring til å få barn?

Det er ikke lenge siden sentrale kommunetopper var ute og oppfordret sandefjordinger til å føde flere barn.

Jeg foreslår at samtlige folkevalgte tar en titt i egne budsjettdokumenter og spør seg selv om kuttet i åpen barnehage er med å oppmuntre til at vi har lyst til å få flere barn.

Det har Venstre gjort. Vi kommer til å foreslå at Åpen barnehage forblir et tilbud til nybakte sandefjordinger og deres foreldre. Det håper vi at det er flere som gjør, og at dette blir siste gang vi ser Åpen barnehage på hoggestabben i kommunestyret.