Hans budskap var å utvikle et Bryggetorg som kan bestå av mange forskjellige aktiviteter med variert innhold. Til det vil jeg si at også jeg «trives best i åpne landskap», især når alternativet er høyblokker i vannkanten.

Heldigvis kan ideen om et Bryggetorg gjennomføres. Derfor er det så viktig å gjenta og forsterke Tjomsland mange gode innspill. Vi må være bevisst på at det er kommunen (det vil si vi som bor her i byen) som eier grunnen. Tomten er utleid til et selskap som planlegger å fylle området med boligblokker, men det er ikke for sent å snu!

Det vil imidlertid kreve engasjement. Vi tror at fremsynte politikere vil kunne stoppe planene om boligblokker i det maritime miljøet i sjøfronten. I den prosessen er det viktig at byens innbyggere og ulike foreninger gir politikerne drahjelp ved å ta standpunkt og gi uttrykk for sine meninger.

Bryggetorgets venner er en liten gruppe som vil skape en opinion sammen med engasjerte sandefjordinger. Vi har ingen ferdige planer om hvordan Bryggetorget skal se ut eller hva det skal inneholde. Dette mener vi må være et tverrpolitisk prosjekt i samarbeid med byens politikere, innbyggere og foreninger. Tjomsland har lansert tanken om å bruke Bryggetorvet til å markere at vi er stolte av Sandefjord som sjøfartsby. Temaet er stort. Det finnes et utall dokumenter, filmer og bilder som kan formidles på en moderne og forståelig måte på Bryggetorget. Det burde også være plass til byens frivillige foreninger som et supplement til dagens aktiviteter. Kanskje også elementer fra vår vikinghistorie. Torghandel med landbruksvarer fra lokale produsenter burde heller ikke være utenkelig. En nyskapning hos oss ville være mindre bodlignende spisesteder slik vi ser etableres i stadig flere byer.

Bryggetorgets venner er en liten gruppe som mener at det ikke på noe sett og vis er i fellesskapets interesse å tillate blokkbebyggelse i sjøfronten. Vårt håp at gruppen skal vokse og bli mye, mye sterkere. Vårt mål er forhindre at Sandefjord går inn i en utbyggingsfase som ikke lar seg reversere.