Åpner butikken en ekstra time for personer i risikogruppa