– Ideen bak prosjektet har vært å få folk i bygda og andre ut i naturen, og samtidig se noe av det man kan finne av skjulte kulturskatter i skog og mark. Prosjektet er lagt opp som et delprosjekt, og vil bli påbygd etter hvert. Første delprosjekt er nå ferdig, sier André Larsen, leder i Løke og Omegn grendelag.

På Fjellvang-lokalet i Vestre Skjee er det hengt opp en informasjonstavle med kart, som gir oversikt over noe av det man kan treffe på av kulturminner i skogen.

– I tillegg er det hengt opp en postkasse hvor det ligger kart. Der er kulturminnene avmerket. Ideen er at man kan ta med seg et kart og gå til de ulike stedene. Tanken er at man også skal bruke kartet litt aktivt for å finne fram til kulturminnene, sier Larsen, og fortsetter:

– I tillegg holder vi på med et lite hefte som blir delt i en A- og en B-del. A-delen vil omhandle litt bygdehistorie og presentasjon av bygda, mens B-delen tar for seg kulturstiopplegget. I heftet vil du finne forslag til turer du kan ta på en kveldsrunde eller en dagstur. Ved en del av kulturminnene er det satt opp informasjonsplakater, og flere vil komme etter hvert som prosjektet skrider fram, forteller Larsen.

Under den offisielle åpningen søndag holdt Stokkes ordfører Erlend Larsen en kort tale, etter at André Larsen og Erling Halvorsen innledet åpningen og fortalte om bakgrunnen for kulturstiene. Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch deltok i snorklippingen.

Turen for de frammøtte fortsatte deretter ut i naturen for å se på noe av det kulturstiopplegget har å tilby.