1. mai er dagen da arbeiderbevegelsen samles med rak rygg. I stolthet over det vi har oppnådd. I tro på nye seirer. Omstendighetene i år er annerledes enn vi er vant med, korona-pandemien gjør det slik at vi ikke kan møtes på torget som vanlig, men holdningen vår er, og skal være, den samme.

Vi måtte tenke på de svakeste og stoppe viruset. Jeg vil takke alle de som har stått på ekstra hardt for å sikre samfunnet. Arbeidsfolk over hele landet har stilt opp i den store dugnaden. Hver enkelt av dere har hjulpet til med å stoppe denne sykdommen.

Dessverre har konsekvensen blitt at mange er permittert, flere er oppsagt og mange flere frykter for jobbene sine fremover. Vi kan gå mot ei masseledighet i Norge. Det er ikke noe vi som land kan leve med. Arbeidsledige hoder og hender er tapte muligheter.

Vi har ikke råd til å ha hundretusenvis av arbeidsledige. Økonomien tåler det ikke, familier tar skade og vi alle blir fattigere. Den europeiske fagbevegelsen anslår at det allerede er 40 millioner i Europa som er permittert eller oppsagt. Dette er en gigantisk utfordring etter at vi ha fått smitten under kontroll. Men ingen må være i tvil. Vi må gå til kamp mot arbeidsledigheten like resolutt som vi har handlet mot viruset.

Våre fremste må forplikte seg. Arbeidsplasser må skapes. Over hele landet. Langs hele kysten. På hele sokkelen. NAV skal ikke være normalen, NAV skal være unntaket. Arbeiderpartiets fremste oppgave er å sørge for full sysselsetting og rettferdig fordeling, vi er klare for oppgaven. Arbeiderpartiledet regjeringer har redusert ledigheten før. Etter de harde kriseårene på 1930 tallet, – etter andre verdenskrig, – etter den borgerlige jappetiden på 1980 tallet (Solidaritetsalternativet), – etter år med økt ledighet under Bondevikregjeringen (2005) og vi sørget for at vi kom oss gjennom finanskrisen i 2008 med lav ledighet.
Det lages krisepakker for mange nå. Disse krisepakkene må ha fokus på hvordan de skaper jobber. Da krisen rammet verden i 1929 gikk det seks år før kriseforliket kom og vi igjen kunne begynne å bygge Norge. Vi har ikke tid til å vente og se, etter denne krisa.

Den aller viktigste kontrakten mellom det norske samfunn og våre ledere er at dere skal holde oss trygge og holde oss i arbeid. Så skal vi gjøre vårt. Vi skal stille opp. Men det må våre ledere gjøre også.

Vi har fortsatt mye å kjempe for det er derfor vi feirer 1. mai. Derfor står vi samlet, for trygge, gode jobber. Det er når vi står sammen, i sterke fellesskap, vi får den enorme krafta som gjør det mulig å få til det som for mange kan virke umulig.
Arbeiderpartiets gamle slagord «Arbeid til alle er alltid jobb nummer én» må igjen løftes frem Et arbeid å gå til og en lønn å leve av, er grunnleggende menneskerettigheter og selve grunnlaget for det samfunnet vi har. Selv om verden har forandret seg så har nettopp ikke dette forandret seg. Det er sammen vi skal løse de største utfordringene. Det er sammen vi kan sørge for at Arbeid for alle fortsatt er det viktigste.

Gratulerer med dagen!