Spar dere for krisemaksimeringen!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nylig kom det nye ledighetstall fra Storbritannia på 4,9 prosent. Britene jublet over den laveste ledigheten siden 2005. I Norge har det kraftige fallet i oljepris fra sommeren 2014 også ført til økt ledighet. De reelle NAV-tallene viser at 3,2 prosent er helt ledige. Men i enkelte områder som i Rogaland, hvor situasjonen er mer krevende, er ledigheten på 4,6 prosent.

DEL

MeningerDet er en stor utfordring for hver enkelt som mister jobben. Men vi må også minne oss selv om at i det store bildet er vi godt under britenes situasjon som det jubles for. Likevel får situasjonen her hjemme særlig Arbeiderpartiet til å bruke betegnelsen «krise» både på inn- og utpust.

Ja, det er en krevende situasjon på Sør- og Vestlandet. Derfor har regjeringen fulgt opp de anbefalinger som også gis av mange fagøkonomer når det gjelder finanspolitikken. Ikke minst ser den målrettede tiltakspakken på fem milliarderkroner i budsjettet for 2016 ut til å virke etter hensikten.

Det er trist når folk mister jobben, og det kan være tungt å finne nytt. Men det er ikke slik at Arbeiderpartiet har noe monopol på å bry seg. Det er ingen enkle svar på det å skape nye jobber, slik Ap synes å gi uttrykk for. Det er mange faktorer som skal på plass for å etablere nye arbeidsplasser. Offentlige virkemidler, budsjettmessige tiltak og ikke minst stimulans til private arbeidsgivere for å etablere arbeidsplasser til erstatning for dem som forsvinner.

Det vil uansett være slik at når en så viktig del av privat sektor som petroleumsindustrien møter en så sterk nedgang, så vil aktiviteten falle mye mer enn noen økonomisk politikk kan kompensere for på kort sikt. Derfor vil debatten om økning i ledigheten være tjent med noen av virkelighetens nyanser. Vi har en todelt utvikling i ledigheten i Norge. I godt over halvparten av våre fylker går ledigheten tilbake eller står omtrent stille, men situasjonen er vanskeligere på Sør- og Vestlandet, der også tiltakene er satt inn. Vårt fylke har så langt ikke vært veldig hardt rammet, noe som nok skyldes vår svært sammensatt og nyanserte næringsstruktur med mange små- og mellomstore bedrifter i mange forskjellige næringer.

Jeg tror det er grunn til å spare den store krisemaksimeringen om ledigheten til situasjonen krever det. Den gjør ikke det nå. Ingen fagøkonomer vil hevde at Norge er i en økonomisk krise. Det kommer tvert imot tall som kan tyde på bedring i økonomien. De bør vi ta imot med optimisme. Det har vært gode industrimålinger, men også enkelte som har pekt andre veien. Turistnæringen har gode tider hjulpet av en svak norsk krone, som får flere utlendinger til å velge Norge som feriemål. Tilsvarende hjelper valutaen flere eksportrettede næringer. Dette er positive signaler som jeg mener Arbeiderpartiet overser i sin svartmalingsretorikk. Et viktig moment som «glemmes» i diskusjonen om ledigheten, er at det er andelen personer i befolkningen utenfor arbeid som er det vesentlige. Den andelen er ikke på et historisk høyt nivå. Det var den i 1993 under Brundtland-regjeringen med 6,3 prosent.

Forskjellen er selvsagt at vi da hadde en lavere befolkning og dermed en lavere potensiell arbeidsstyrke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags