Arbeidsledigheten i Sandefjord har doblet seg på en uke

Tusenvis permitteres i disse dager. Nav opplever stor pågang også blant arbeidsledige og sykmeldte.