Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsledigheten i Sandefjord har gått ned

Antall helt ledige i Sandefjord er redusert, men fremdeles høyest i fylket. 11,7 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid.

Sist gang målinger ble gjort lå andelen helt ledige i Sandefjord på 12 prosent, som tilsvarte 3.771. Ferske tall fra Nav viser at dette nå er redusert til 3.529. Det vil si at det har vært en liten reduksjon i antall helt ledige i Sandefjord den siste tiden.

Antallet helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark er nå 19.720 personer. Dette utgjør 9,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 10,6 prosent ved utgangen av mars. Det betyr at det er 2.392 færre personer som er helt arbeidsledige enn det var for én måned siden.

Selv om det fortsatt er ekstremt mange arbeidsledige i fylket, går flere tilbake til jobb enn tidligere. Fylkesdirektøren i Nav er mest bekymret for den høye arbeidsledigheten, og utenforskapen blant de unge.

Ungdomsledigheten

5.970 unge under 30 år er nå helt arbeidsledige i fylket. Dette utgjør 14 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Det betyr at det er en dobling av unge arbeidsledige siden utgangen av februar da 2.782 unge var arbeidsledige.

Det viktigste fremover vil være å ivareta alle de arbeidsledige. Spesielt de unge i fylket er jeg opptatt av at må se muligheter og tenke på hva de kan bidra med i framtidens arbeidsliv. Arbeidsmarkedet vil endre seg etter denne krisen, og det er viktig å forstå at det kan bli nødvendig å tenke nytt rundt utdanning og yrkesvalg, sier Terje Tønnessen, direktør ved Nav Vestfold og Telemark.

Mer enn 30 000 arbeidssøkere

Totalt er det 31.037 arbeidssøkere i fylket. I tillegg til de helt ledige, er 10.491 registrert som delvis arbeidsledige og 826 på arbeidstiltak.

– At færre er registrerte som helt ledige og flere som delvis arbeidsledige, kan være tegn på at flere bedrifter og næringer starter opp igjen, og det er bra, Terje Tønnessen.

Nav har mottatt totalt 4.296 søknader om dagpenger i Sandefjord. Ifølge Nav er det fremdeles langt høyere inngang på dagpengersøknader enn i en «normalsituasjon», men antallet har blitt mer stabilt siden toppen kom 17. mars. Bare dagen ble det mottatt hele 4.716 søknader i fylket.

Totalt har 137.606 personer i landet fått forskudd på dagpenger, og 10.525 i fylket.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.