Arbeidstakerne må ta støyten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Lengre permitteringsperioder fører til at flere går arbeidsledig lenger enn nødvendig.

DEL

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utvidet permitteringsperioden fra 30 til 52 uker i fjor. Arbeidstakerne må ta støyten, viser ny rapport.

Lengre permitteringsperioder fører til at flere arbeidsledige går lenger, også utover det konjunkturene skulle tilsi. Det er den klare konklusjonen i en rapport fra Nav om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket arbeidslivet.

– Vi finner at regelverket har en tydelig effekt på hvor lenge permitterte er arbeidsledige, også når arbeidsmarkedet er relativt stabilt, heter det i en pressemelding på nav.no.

Risiko

Mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber. Dermed kommer de ikke ordentlig i gang med jobbsøkingen før de har vært ledige en stund. Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver, har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge. Årsaken kan være at de venter på å komme tilbake i sin gamle jobb.

– De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

De permitterte taper både lønn og arbeidserfaring i permitteringsperioden.

– Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en, og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav, som har vært med å utforme rapporten, til VG.

Maner til varsomhet

Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.

– Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.

Langvarig press fra LO og NHO var grunnen til at permitteringsordningen ble utvidet i fjor. Arbeids- og sosialministeren sier til VG at det er rom for forbedring i dagens system. Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.

– Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier hun. (ANB-NTB)

Fakta om permitteringer

  • En permittering innebærer at en arbeidstaker er midlertidig fritatt for plikten til å komme på jobb, samtidig som arbeidsgiveren er fritatt for plikten til å betale arbeidstakeren lønn.
  • Arbeidsgiver betaler lønn de første dagene av permitteringen.
  • Deretter tas kostnaden av arbeidstaker og det offentlige. Arbeidstaker får redusert lønn (62 prosent), mens det offentlige får økte utgifter til dagpenger.
  • Etter 30 uker må arbeidsgiver igjen betale lønn i fem dager. (Kilde: Nav, VG)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken