Har dere glemt oljeprissjokket i 2014, Arbeiderpartiet?!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Opposisjonen på Stortinget, og særlig Arbeiderpartiet, har i lang tid kritisert regjeringen for økende ledighet og at det ikke skapes nye jobber. Det kritikerne synes å ha «glemt», er oljeprissjokket inn i norsk økonomi midtveis i 2014.

DEL

MeningerDen store utfordringen har derfor vært og er at svært mange jobber i petroleumsindustrien har forsvunnet frem til nå som følge sterkt redusert oljepris, og vi vil fortsatt kunne se en utvikling i negativ retning.

Til gjengjeld går veldig mye annet næringsliv i Norge bra. Noe til og med veldig bra, som turistnæring og oppdrettsnæring. Hjulpet av en lav rente og en svekket norsk krone. Det siste delvis en funksjon av den lave oljeprisen.

Når nye tall fra SSB nå viser at det fra 2013–2016 er skapt 80.000 nye jobber, så skulle man tro det kunne mottas med en viss optimisme fra alle. Svikten i arbeidsplasser i petroleumsindustrien - vi har mistet 50.000 de siste par-tre år! - er altså kompensert og mer til med jobbskaping i andre næringer. I tillegg er de fleste av disse jobbene ( 3 av 4) kommet i privat sektor. Myten om at det ikke skapes nye jobber og at det bare øker i offentlig sektor, kan derfor trygt avlives.

Det er fortsatt betydelige utfordringer i sysselsettingssituasjonen. Det grunnleggende problemet er at sysselsettingen som andel av befolkningen har falt sammenhengende etter finanskrisen i 2008/09. På lang sikt er det andelen av befolkningen i jobb som er grunnplanken i vårt velferdssamfunn. Den må økes. Hvis ikke vil det bli stadig færre som er i stand til å bidra til vår felles velferd og den kan svekkes. Situasjonen nå er et ansvar som ikke faller på noen bestemte politiske konstellasjoner. Den er mye et resultat av svakere konjunkturer i verdensøkonomien etter finanskrisen, og for de senere års vedkommende fallet i oljepris. Det er en langsiktig utfordring for vårt land. Men de nye jobbene må skapes av private eiere i næringslivet! Statens bidrag er derfor langsiktig å legge stadig bedre til rette for at dette kan skje, med økte investeringer i samferdsel og offentlig infrastruktur, i kunnskap og forskning og i vekstfremmende skattestimulanser. Den sittende regjering har i hvert budsjett prioritert nettopp disse områdene.

Det kommer nå mange positive signaler fra norsk næringsliv om økt aktivitet og optimisme. Både Norges Banks nettverk rundt om i landet, NHO,s forventningsbarometer og flere forbrukerundersøkelser viser optimisme og konturene av en foreløpig nokså skjør fremgang kan anes. Verden rundt oss melder om det samme. Det er grunn til i hvert fall en betinget optimisme. Optimisme er i seg selv en god begynnelse.

Utfordringen akkurat nå er at 50.000 jobber i petroleumsindustrien er forsvunnet. Det er det poenget som behendig glemmes når særlig Arbeiderpartiet utnytter reduserte oljepriser og svak vekst i verdensøkonomien til å legge skylden for økt ledighet på den sittende regjerings manglende tiltak. Og samtidig forherlige sin egen innsats med å skape nye jobber i en periode hvor alt gikk så det suste i Norge og hvor for lite dessverre ble gjort for å forbedre vår konkurransekraft med tanke på tøffere tider.

De tidene har nå vært her en stund. Men kanskje ser vi en lysning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags