Arne får bruke 24 millioner kroner til fotgjengere og syklister i år: Slik skal de brukes

24 millioner kommunale kroner er avsatt til tiltak for fotgjengere og syklister i 2020. Pengene skal gi fem kilometer fortau eller gang- og sykkelvei på fire utvalgte steder.