Etter å ha lest avisen i dag angående reportasjen om Even Grinvoll og søknaden om utsettelsen av bisettelsen, som ble gjort av Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå overfor Sandefjord kommune, synes jeg i denne saken at det er nokså arrogant av Sandefjord kommune å sette foten ned, og ikke kunne gi dispensasjon for noen dager utsettelse, for selve bisettelse/seremonien i Stokke kirke (Sandefjord kommune) som familien hører til.

Argumentene for å innvilge dispensasjon i denne tragiske saken, burde vært tungtveiende nok for Sandefjord kommune ved kommunalsjef Erik Rastad på vegne av gravplassforvaltningen til å innvilge denne forespørselen med dispensasjon i regelverket.

Rastad henviser til taushetsplikten og viser med loven i sin hånd til at reglene har vært fulgt i denne saken, slik undertegnede forstår dette!

Som saken er kjent i avisene, gjorde Klemmetsby/Firing Begravelsesbyrå en henvendelse til Tønsberg kommune, som godkjente utsettelsen med én gang.

Av den grunn er alt i orden for bisettelsen i Tønsberg domkirke den 9. august kl. 12.30!

Undertegnede synes at Sandefjord kommune bør gå i seg selv, og beklage at de satte foten ned i en så tragisk sak for familien!