Det var tirsdag 27. juli 2021 at det begynte å brenne i et teknisk rom. Bane NOR var da raskt ute og antok at det var lynnedslag som var årsaken til brannen.

Noen uker senere var saken undersøkt nærmere, og da ble det pekt på en kråke som mulig årsak.

– Den satt på isolatoren, men kom borti ledningen og det ble en kortslutning. I dette tilfellet fungerte ikke vernet, uttalte Bjørn Ståle Varnes, banesjef Vestfold-Telemark i Bane NOR, da til NRK.

Peker på fugl

Nå, snaut to år etter brannen, har Havarikommisjonen sluttført sin rapport om hendelsen og de peker på flere ting som bidro til brannen og at konsekvensene ble såpass store.

I rapporten skriver de at det oppsto en feil «...etter at en fugl skapte forbindelse mellom anleggets forbigangsledning og jord. Vernene som skulle detektere slike feil, og sikre at brytere koblet ut spenningen, fungerte ikke som forutsatt. Dette medførte at forbigangsledningen brant av og falt ned på bakken».

Havarikommisjonen skriver videre at det tok ni minutter og 40 sekunder før spenningen manuelt ble frakoblet av en elkraftoperatør som overvåket anlegget.

«I løpet av denne perioden fant strømmen vei inn i flere lavspentanlegg og deler av signalanlegget. Det oppsto brann i et teknisk rom i Sandefjord stasjon og det ble omfattende skader i anlegget i et stort geografisk område. I tillegg til langvarig avbrudd i togtrafikken på Vestfoldbanen, ble de direkte skadene beregnet til om lag 90 millioner kroner», skriver kommisjonen.

Flere faktorer

Brannen førte altså til togproblemer i lang tid. I flere uker sto togene stille i Sandefjord og på Vestfoldbanen. Først i slutten av september kunne togene begynne å rulle igjen, men da med færre avganger enn normalen.

De opplyser videre om at undersøkelsene har avdekket flere medvirkende faktorer som bidro til at ulykken kunne skje – med de påfølgende konsekvensene den fikk.

De peker blant annet på at ressursknapphet og komplisert organisering i Bane NOR SF bidro til at feil i anlegget ikke ble oppdaget.

«I tillegg medførte dette at beslutninger om tiltak i anlegget ble fattet uten tilstrekkelig grunnlag og risikovurderinger. Dette betød at ytterligere svakheter utilsiktet ble introdusert i anlegget. Undersøkelsen har også vist at flere tiltak, foreslått internt i Bane NOR SF etter tidligere lignende hendelser, ikke var besluttet eller gjennomført. Statens havarikommisjon har derfor fremmet en sikkerhetstilråding til Bane NOR SF om å vurdere organiseringen av fagområdet som planlegger, utvikler og drifter strømforsyningsanlegget, for å redusere faren for uønskede hendelser», står det i rapporten.

Statens havarikommisjonen ber i tillegg om at både Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Bane NOR om å gjennomgå rutiner og vurdere endringer etter hendelsen.

Hele rapporten kan leses her hos Havarikommisjonen.