For all del, konkurranse er sunt og bra, spesielt for kundene. Monopol er aldri bra. Heller ikke bra på lang sikt, muligens fint i en periode hvor man kan tjene gode penger for eierne, men det kan også drepe prisforståelsen (les: dyrt) hos kundene på sikt. Jeg er en av de som synes bredbånd har vært for dyrt altfor lenge.

Den gangen ble jeg kontaktet av Sandefjord bredbånd, som tydeligvis fryktet Telenors raske inntog, for jeg ble tilbudt 4 måneders totalt gratis kundeforhold om jeg tegnet meg til en 12 måneders binding. Allerede da kom mine første tanker og spørsmålstegn ved om dette er riktig forvaltning av folks skattepenger.

Jeg sparte 300 kroner måneden

For noen uker siden kom neste akutte påminnelse om kommunalt eierskap av Sandefjord Bredbånd sannsynligvis ikke er riktig. Da fikk jeg en selger fra Telenor på døren. Selgeren kunne fortelle at jeg bodde veldig nært en 5G antenne og derfor kunne få tilbud om bredbånd og TV gjennom 5G-nettet. Det er tøffe tider økonomisk om dagen og jeg sa som sant var, KUN rimeligere pris vil få meg til å bytte ut Sandefjord Bredbånd. Det fikk jeg, rundt 300 kroner rimeligere per måned.

Den tredje, og mest akutte påminnelsen om at det bør skje et salg av Sandefjord Bredbånd, var da SV nylig hadde et leserbrev i Sandefjords Blad om å ikke selge bredbåndsleverandøren. Jeg tror SV vurderer framtidig verdi av Sandefjord Bredbånd for optimistisk og tar feil i denne saken.

Ikke en kommunal oppgave

Det at man ifølge SV heiet fram Sandefjord Bredbånd for 20 år siden, betyr ikke at det fortsatt er riktig å heie fram et kommunalt eierskap i dag. Den teknologiske utviklingen går nå så raskt på de fleste områder at det beste er å overlate den fortsatte utviklingen til et fritt marked, ikke et kommunalt selskap.

Det at Sandefjord Bredbånd selv forsøkte å låse fast kunder som motsvar på den «forrige» teknologiske løsningen man trodde Telenor skulle lansere, forteller veldig mye. Telenor satser nå i stedet på «neste» teknologi, 5G. Utviklingen på dette området går så raskt teknologisk, og det er på mange måter flott det, men knappest nok et kommunalt område å delta i?

Hvor lenge skal vi vente?

Som tidligere nevnt er politikk forvaltning av penger. Telenor kommer til å satse hardt videre her i byen nå, og ordfører Gleditsch har tidligere uttalt at man kan få 1,1 milliard kroner for et salg av Sandefjord Bredbånd. Her tror jeg man er for optimistisk i troen. Nå som Sandefjord Bredbånd i realiteten ikke er i en monopolsituasjon lenger, vil selvsagt også verdien på selskapet tynnes ut.

Hvor lenge skal man vente før salget og verdien blir realisert? Når selskapet er verdt 800 millioner, 600 millioner, 500 millioner? Jo lenger man venter, desto mindre blir verdien, frykter jeg. Dette virker ikke å være god forvaltning av kommunale, eller folks, penger. Derfor blir også enkelte partiers tanker om utredning helt tullete, det vil bare forsinke prosessen mer og ikke minst det økonomiske tapet vil bli større.

Usikre 35 millioner

Ifølge Charlotte Jahren Øverbye og Ivar Ramberg i SV er det dumt å selge, blant annet fordi man har lagt inn 35 millioner kroner inn i det kommunale budsjettet fra overskudd i Sandefjord Bredbånd.

To ting å kommentere på dette. Gitt konkurransesituasjonen som er i ferd med å oppstå, er det ikke sikkert man kan garantere 35 millioner i årlig overskudd fra Sandefjord Bredbånd i mange år framover. Det man i stedet kan gjøre, med penger fra et eventuelt salg, er å investere disse pengene på en bra måte, som fort vil kunne gi 35 millioner kroner, eller mer, i årlig avkastning.

Tvilsomt regnestykke

I SVs leserbrev skriver man at beregninger gjort av utenforstående eksperter estimerer at tilførselen til kommunen vil øke til opp mot 60 millioner kroner per år. Denne beregningen stiller jeg meg veldig tvilsom til, gitt konkurransesituasjonen som er i ferd med å utvikle seg på bredbåndsmarkedet. Telenor kommer uten tvil til å overta mange kunder fra Sandefjord Bredbånd.

Som nevnt går den teknologiske utviklingen veldig raskt om dagen, hvem vet, kanskje dukker det plutselig opp en tredje aktør på markedet, med løsninger vi ikke engang klarer å forestille oss i dag? Skal man virkelig da fortsatt «forvalte» folks penger i dette markedet gjennom et kommunalt selskap? Er dette virkelig en kommunal oppgave?

En tid for alt

Den jobben Sandefjord Bredbånd har gjort gjennom etablering av et stort bredbåndsnett her i byen har vært god, for næringsliv og privatmarkedet. Samtidig må det være riktig og viktig å forstå når tidspunktet er riktig for kommunen å trekke seg ut av slike markeder, og levne videre utvikling til det private markedet. Tiden er overmoden for dette nå.

Lokalt eierskap er viktig for SV. Det er vel og bra, men det finnens ingen private selskap her til lands som ikke ønsker et godt forhold til kunder, publikum, næringsliv eller offentlige myndigheter. Det er i bedriftens egeninteresse å ha et godt forhold til nærområdet, alt annet ville vært uansvarlig på vegne av aksjonærer og eiere, samt egne kundeforhold.

Selg selg selg!

Får ikke kommunen fart på salget av Sandefjord Bredbånd nå, frykter jeg arvesølvet blir til gråstein, beslutningen er langt på overtid, selg selg selg! Neste steg blir selvsagt forvaltning av pengene fra salget, det må også gjøres mest mulig riktig.

Sandefjord Venstre var først ute blant politikerne med å ønske salg av Sandefjord Bredbånd, og kommer til å stå på for salg raskest mulig, av hensyn til fellesskapets beste.