Veiene i nye Vestfold og Telemark fylke vil få betydelig mindre asfalt i år enn i tidligere år. Det var budskapet til politikerne i Hovedutvalg for samferdsel i det nye fylket onsdag 5. februar. Dette skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding, signert Tania Ripoll, prosjektleder kommunikasjon, sektorutvikling - samferdsel, miljø og mobilitet

Mens de to fylkene samlet sett i fjor hadde 181 millioner kroner til asfaltering og veimerking, skal det for i år i sammenslåtte Vestfold og Telemark være budsjettert med i underkant av 71 millioner, står det i pressemeldingen.

– Forfallet vil øke

– Regjeringen har sagt de vil satse på fylkesveiene. Men det vi ser er at vi knapt har penger til å tette de verste hulla, sier Arve Høiberg (A), leder for hovedutvalg for samferdsel i pressemeldingen.

– Dette budsjettet betyr at veiene våre vil forfalle enda mer i år. Jeg utfordrer regjeringen til å vise sin vilje til å satse på fylkesveiene gjennom en solid bevilgning til fylkesveiene i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, sier Høiberg videre.

LES OGSÅ: Her kan dekk og understell ryke

Stort inntektstap

Gunnar Berg Treidene, direktør for Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommunen, mener det er flere årsaker til mindre asfalteringspenger.

– Det nye inntektssystemet har ført til en nedgang i inntektene for fylkeskommunen, og det har også tapet av Svelvik kommune gjort. Når vi samtidig har en stor økning i prisene på nye driftskontrakter, gjør totalen at vi har lite midler til asfalt. Dette fører også til at prioriteringen må bli strengere, sier Treidene ifølge pressemeldingen.