Åtte år gammel «trakasseringssak» i sandefjordskolen. Arbeidstilsynet varslet tvangsmulkt for sommel.

Arbeidstilsynet trappet opp oppfølgingen av en «mobbe- og trakasseringssak» i kommunalområdet for Kunnskap, barn og ung som ikke ble løst. For et halvt år siden truet tilsynet med tvangsmulkt på 12.000 kroner i uka. Først i høst lukket tilsynet saken.