Hedret for 195 år i banken

Av

Andebu Sparebank har nylig feiret seks medarbeidere med til sammen 195 års erfaring i banken.