[Innsendt lesersak] Haugberg etterfølger Berit Langseid, som har vært regionens leder de sju siste årene.

På regionens årsmøte ble det valgt et styre som ellers består av Tor Arne Walskaar (Kristiansand), Hanne Gade Ringdal (Larvik), Per Skaugset (Porsgrunn), Svein Ole Samuelsen (Arendal) og Trond Aasland (Notodden). Varamedlemmer er Helmer Nilsen (Drammen) og Svein Olsbu (Arendal).

IOGT har aktivitet i 18 kommuner innenfor regionen, som omfatter Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Regionen har kontor i Sandefjord og to ansatte konsulenter. Det har vært økende aktivitet i 2016.

Det er særlig høy aktivitet i to av IOGTs prosjekter; «Enestående familier» og «Sammen». Det er nå sju aktive grupper innenfor Enestående familier med i alt rundt 1900 deltakere. Sammen-prosjektet har egne sentre eller driver arbeid i sju kommuner. Helse, velvære og fattigdom er i fokus ved noen av sentrene. Ved andre er det særlig vekt på rus og psykiatri.

IOGT deltar i prosjektet «Trygge lokalsamfunn» og arrangerer temamøter i utvalgte kommuner.

I løpet av 2016 ble det vervet 57 nye medlemmer og 15 nye medspillere. Samlet medlemstall var 722 ved siste årsskifte.