Tradisjonell nyttårsfest for Andebus eldre.

Av

Som i alle år tidligere, i alle fall de siste 18 årene, ble det invitert til nyttårsfeiring på Pensjonistsenteret i år igjen.