Den store oppslutningen om byvandringen sist søndag var selvsagt oppmuntrende for oss som arrangerte den. Samtidig ble den et problem vi ikke kunne løse der og da. Med begrenset kapasitet på lydanlegget nådde vi dessverre ikke ut til alle. Mange av innslagene fra publikum ble også for lydsvake.

Tross feil og mangler, som vi beklager, vil vi takke publikum for engasjementet, velviljen, historiene og de mange gode opplysningene vi fikk underveis. Notater og lydfiler bevares og kommer til nytte i formidling av byhistorien.

Mange av vandredeltagerne falt naturlig nok fra etter hvert. Etter ankomst til Christopher Hvidts plass fant vi det riktig å avslutte der. Dermed ble det ikke noen gjenoppdagelse av og mimring om butikker og serveringssteder etc. på resten av Hvidts plass, i Stockfleths gate og Jernbanealleen.

Med de praktiske erfaringene fra søndag, og bekreftelsen vi fikk av den svære interessen for byhistorie fra nær fortid, ble det viktig å overveie en mulig fortsettelse en annen gang. Den bør helst foregå innendørs i et stort lokale med gode lydforhold og visning av bilder. Under slike forhold blir det også enklere å få fremført innslag av minner fra deltagere som husker godt.

Når en slik fortsettelse kan holdes og i hvilken form, vet vi foreløpig ikke, det bør nok skje etter årsskiftet. Tid og sted vil bli tydelig bekjentgjort.