Vi i SV er som Senterpartiets Elisabeth Irgens Hokstad bekymret for rusbruk og overdoser. Vi ønsker heller ikke at narkotiske stoffer skal legaliseres, altså slutte å være ulovlig som man kan få inntrykk av i hennes innlegg i Sandefjords blad 04.09.23. At Senterpartiet ikke differensierer mellom avkriminalisering og legalisering er ikke noe nytt, men det forkludrer debatten.

Les også

Narkotika må være ulovlig

Nordmenn vet, sannsynligvis også senterpartipolitikere, at vi må parkere bilen innafor oppmerkede felter, betale for parkering der det er påkrevd og ikke parkere etter parkering forbudt skilt. Vi vet hva som er lov. Dette vet vi på tross av at det er svært lenge siden parkeringsovertredelser ble straffet med fengsel, det er avkriminalisert.

Elisabeth Irgens Hokstad beskriver godt konsekvensene av narkotikabruk for den enkelte og samfunnet, og som henne ønsker også vi tiltak som forebygger rusbruk og overdoser. Dette vil vi gjerne samarbeide med Senterpartiet om. SV mener imidlertid at avkriminalisering er en god vei for å vri samfunnets ressurser fra straff til forebygging og behandling. Alkohol og tobakk er lovlige rusmidler i Norge, men det er aldersgrense for kjøp. Det er ikke lov å selge eller utlevere dette til unge under 18. Det er imidlertid ikke ulovlig for unge under 18 å bruke disse rusmidlene, de blir ikke straffet for bruk. Imidlertid kan unges bruk av alkohol få andre konsekvenser som melding til barnevern og annen oppfølging fra samfunnet. På samme måte ønsker SV avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi ønsker altså ikke at narkotika skal bli lovlig, men at bruk og besittelse ikke skal straffes. Vi trenger ikke straffer for å begrense bruk. Ungdoms bruk av tobakk og alkohol er redusert i Norge, helt uten straff, og internasjonalt er det ikke påvist noen sammenheng mellom grad av forbud i et land og bruk av rusmiddelet.

Dagens politikk har kostnader, økonomisk og menneskelig, og trusselen om straff står i veien for oppfølging av unge og utsatte grupper. Mange som sliter med rus har bakenforliggende utfordringer.

Straff fører bare til ytterligere stigmatisering. Undersøkelser i Oslo har dessuten vist at personer på Vestkanten oftere bruker narkotika enn personer på Østkanten, samtidig blir ungdom på Østkanten oftere stoppet av politiet for narkotikabruk. Det er ikke rekreasjonsbrukeren med ressurser som blir straffet for bruk, men ungdommen der rusbruk en del av et større utfordringsbilde, som fattigdom, utenforskap og psykiske lidelser. Dette er unge som trenger samfunnets hjelp, ikke straff.

Det er også betimelig å minne om at FN i 2019 anbefalte alle sine medlemsland å gå inn for alternativer til straff i ruspolitikken. Dette er sterke signaler om at dagens ruspolitikk ikke er beste vei å gå. SV vil derfor arbeide for en rusreform der bruk og besittelse avkriminaliseres og samfunnets ressurser benyttes til forebygging og oppfølging. Vi vil også styrke