Avlyser konserter og arrangementer i hopetall

I løpet av ettermiddagen 5. november opplevde vi nok en gang at mye av den planlagte kulturen i Sandefjord ble avlyst.