Nå kan du se hele opptaket av møtet her – eller nederst i saken.

KORUS Sør, politiet, Av-og-til og SLT-nettverket har nylig hatt en temakveld, der foreldre og ungdom fikk møte fagfolk i nærområdet som jobber med rus til daglig.

– Her får du informasjonen direkte fra folk som jobber med dette til daglig, beskrev SLT-koordinator Eddie Whyte om det digitale temamøtet.

Deltakerne, foreldre og ungdom kunne stille stille spørsmål til fagfolk direkte i chatten – se noen av spørsmålene som ble stilt her:

Spørsmål og svar fra foreldremøtet:

Her er det ungdom og foreldre som stilte egne spørsmål – og fagpersoner som svarer:

Q: Min ungdom påstår at det er helt vanlig å ruse seg på MDMA, kokain, molly, hasj og andre rusmidler som ikke er heroin. Er dette en myte eller er det sant?

A: Det er ikke vanlig for ungdom å ruse seg på de fleste av stoffene du sier. Det er alkohol og cannabis som er mest brukt, mest alkohol. Både MDMA (molly) og kokain er i omløp i Vestfold. Ungdom kan møte på dette i noen sammenhenger, men det er ikke vanlig å bruke.

Q: Ungdommen sier at de ikke tilkaller politi når det går galt når de har ruset seg pga. at de ikke får hjelp, men kun konsekvenser … stemmer dette?

A: Det er viktig å snakke med sine ungdom å melde ifra dersom de kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp. Konsekvensene av å ikke melde ifra kan være alvorlig og det kan stå om liv og helse. Viktig at vi som voksne framstår og er trygge, tar denne praten i forkant slik at de vet hvem de kan kontakte for å få hjelp. Politiet har flere roller, men det viktigste er å redde liv og helse.

Q: Hvordan går man best fram dersom man har hørt at noen i vennegjengen røyker hasj uten å stille ungdommen i en vanskelig situasjon i fht «snitching»?

A: Det kan være ulike måter å gå fram på. Noen ganger kan det være fint å stille noen nysgjerrige og undrende spørsmål uten å være dømmende for å komme i dialog. Er du ordentlig bekymret anbefaler vi å ta kontakt med helsesykepleier eller sosiallærer for å drøfte hvordan du kan gå fram videre.

Q: Har dere noe som helst statistikk/utvikling i utbredelse av rus i ungdomsskolealder i kommunene i Vestfold? Forskjeller?

A: Takk for spørsmålet. Det finnes mye statistikk, på https://www.ungdata.no/ kan du gå inn og se på kommune og fylke, samt rapporter og analyser på rusbruk. Her finner du også mye annen data.

Q: Hvilke summer ut av konto bør vi være obs på med tanke på kjøp – dvs. hva koster de vanligste rusmidler?

A: Salgspriser varierer fra sted til sted, og i perioder. Du kan lese mer her https://rusinfo.no/2014/03/hva-koster-narkotika/.

Q: Hvilke tegn kan vi foreldre se etter?

A: Dersom du merker endring hos ungdommen, vær nysgjerrig på denne endringen. Ta samtalen og vær undrende på denne endringen. Hva ser du? Hva består endringen i? Det kan være mange årsaker til at ungdom endrer seg. Tegn kan være: miste matlyst, begynner å skulke/skolevegring, slapp, mister initiativ, røde små utvidede pupiller, men dette kan også være symptomer på noe annet. Derfor ta samtalen og vær tett på :-)

Q: Vi snakker om at drikking går ned med generasjon prestasjon, men samtidig snakkes det mer og mer om at det er blitt vanligere å ruse seg med andre midler. Bl.a. at argumentet er at det er mindre kalorier i kokain så derfor narkotika istedenfor alkohol. Stemmer utviklingen? Hva skal vi tro på?

A: Det kan variere noen slike trender i noen vennegjenger, men det er ikke en sannhet hos majoriteten. Her kan det være en fin anledning til å snakke om hva som skjer i vennegjengen og på fester der ditt barn ferdes.

Q: Mange gode råd til foreldre – savner gode råd direkte til ungdommen?

A: Se linken rett over (https://www.barnavrus.no/). Politiets nettpatrulje har en chattetjeneste hvor barn og ungdom kan søke råd og veiledning.

■ Her er flere lenker som ble publisert i Q&A:

Kilde: Sandefjord kommune, SLT-koordinator