De 2 badstuene (3 ovner) sies det samlet bruker ca 48 kWh / time og en skal spare strømutgifter. Badstuene samler et betydelig antall kvinner og menn, flere bruker de som et psykososialt tilbud og mange har et varmebehov av helsemessige årsaker.

Mandag kveld, 17. oktober, var det svært mange innom badstua på herresiden, der det er plass til mer enn 20 personer. Flere institusjoner tar også med sine beboere til Bugården. Kostnadene som er til oppvarming av de to bassengene, sies det er små, da de kjøres fra fjernvarme.

Har kommunen regnet på hva de raskt vil tape i kroner ved å stenge badstutilbudet?

Ligger strømprisen på to kroner/kWh koster det grovt regnet 192 kroner i timen samlet å drifte de to badstuene (16 kWh x 3 ovner). Reduseres badstutiden fra i dag til at man for eksempel skrur på badstuene kl. 17 og av igjen kl. 20 – man-ons-fre – vil det koste per badstue 1.728 kroner pr. uke – og 6 912 kroner i måneden i rene strømutgifter. Da vil man ha minst to timer med god varmeeffekt/pning. Vil man øke varmefølelsen, kan man styre dem rundt 75 grader og bruke noe mere vann på gulvet de 2+ brukstimene.

Ett klippekort med 12 klipp koster kr 850. Mister man ni slike kjøpere i måneden – er man allerede i tap. Av det inntrykket en får når en prater med vanlige brukere av tilbudet er at badstudelen av Bugården er en viktig del for mange – som man vil lete etter alternativer om det forsvinner. En kan selvsagt frykte at besøkstallet går en god del ned, da kan det bli reduserte åpningstider, permitteringer og i verste fall faller bl.a. varmtvannsbassenget også ut som enda flere er avhengige av, reumatikere m.fl. Det vil kunne øke sosialbudsjettet og redusere muligheten for flere til å holde helsa ved like.

Bare en parentes – ikke for å sette noe opp mot hverandre, men peke på at en må tenke helhet. Da man kom ut i kveldsmørket mandag kveld 17. oktober lyste gressbanen godt opp i nattemørket, rett utenfor svømmehallen til kommunen. Et stort antall stadionlysmaster lyste opp to enslige røykere mot vest på gressbanen.

Forslaget er da enkelt – skru på badstuene klokka 17.00 man-ons-fre og slukk dem klokka 20.00 – da vil de i hvert fall kunne benyttes med god varme fra klokka 18-20. Vil kommunen ha noen få kroner på Vipps for å holde badstuene åpne – er flere åpne for det, men som en ser over, vil det lønne seg å holde dem åpne.