Solhaug høyner med 200 millioner gjennom Hjertås – da smiler politikerne

Bane Nor har lagt fram en alternativ togtrasé gjennom Hjertås uten skjæring i terrenget. Det blir godt mottatt av politikerne.