Ved å gjøre dette vil flere lover berøres, barns rettigheter svekkes og prinsippet om barns beste utfordres på det sterkeste.

Mye tyder på at vi nå skal få dette på plass, forutsatt at det får gjennomslag i Stortinget til våren. Og dette er vi glade for!

Barnehagene har vært i en rivende utvikling over mange år, hvor blant annet større og større barnegrupper har blitt hverdagen til barna i barnehagen. Ved siden av dette har kravene til hva vi skal fylle barnehagen med av innhold blitt ytterligere forsterket. Dette gjelder også barnehagene i Sandefjord.

Når det gjelder bemanning, har vi ligget under gjennomsnittet med tanke på voksentetthet. Ved en ny bemanningsbestemmelse vil det koste mer penger i Sandefjord sammenliknet med landet forøvrig, som har hatt en bedre bemanning. Det har lenge ligget i kortene at det ville komme en bestemmelse som både sikrer flere pedagoger og bedre bemanning i barnehagen. Utdanningsforbundet har i flere år minnet politikerne på at dette vil komme, og at det er viktig å rigge barnehagene mot å møte dette.

I Sandefjord kan det se ut som at man har gått motsatt vei. Derfor blir regningen stor, og de økte kostnadene burde ikke komme som «julekvelden på kjerringa». I Sandefjord kommunes økonomiplan fra 2018 til 2021 kuttes det to millioner kroner årlig fra barnehagebudsjettet. Dette er penger som i dag brukes til støttetiltak for barn med spesielle behov.

Dette bekymrer Utdanningsforbundet. Tilbudet til disse barna er særlig sårbart, og kutt i deres tilbud vil få konsekvenser, både på kort og lang sikt.

Kommunen kutter i ressurser før de har fått på plass en bemannings- og pedagogbestemmelse. Ved å gjøre dette vil flere lover berøres, barns rettigheter svekkes og prinsippet om barns beste utfordres på det sterkeste. Kvaliteten på barnehagene vil lide hvis tilleggsressursene skal kuttes. Den fremtidige bemanningsbestemmelsen kan ikke settes opp mot kuttene i tilleggsressursene. Bemanningsbestemmelsen vil ha en langtidsvirkning, men dette er ikke gjort over natta.

Det koster penger å drive barnehage, men det er en investering på sikt. Skal barna bære ansvaret for at det er knapphet på økonomien?