– Det vil være lønnsomt å la ferjene gå døgnet rundt

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke antall avganger på Bastøferjene kraftig og kjøre ferjene Moss – Horten døgnet rundt.