Tidligere storm- og springfloer i Sandefjord har ført til høyvann på over halvannen meter sammenlignet med normalt nivå. Da har store deler av bryggeområdet og Kilen blitt oversvømmet.
Men det kan bli verre. Ifølge en ekspertrapport som ble lagt fram under klimatoppmøtet i København i desember, kan snø- og issmeltingen globalt føre til at havnivået stiger med inntil to meter.
Hvis vi legger det på toppen av en «normal» springflo, vil store deler av Sandefjord sentrum bli oversvømmet.


(Arkivartikkel fra 11.01.2010)