Gå til sidens hovedinnhold

Bedrageribande dømt etter svindel på Torp

Artikkelen er over 1 år gammel

En polsk bedrageribande ble nylig dømt for grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri på Torp flyplass.

For abonnenter

Noen seddelbunker med kontanter sto i sentrum i en rettssak i slutten av mars. Fire personer, alle bosatt i Polen, var tiltalt for grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri, etter to hendelser på flyplassen i Sandefjord. De to bedrageritilfellene ble i tiltalebeslutningen betegnet som grove, ettersom de ble begått i fellesskap og hadde et systematisk eller organisert preg over seg.

Den første hendelsen skjedde på morgenen en junidag i 2019. De tiltalte forledet da en mann til å overlevere kontakter for gjennomsyn. Kontantene ble deretter byttet ut med en seddelbunke bestående av tilnærmet verdiløs utenlandsk valuta innbundet med norsk/polsk pengeseddel forut for tilbakelevering. Handlingen medførte at fornærmede fikk et tap på 13.000 kroner.

Noen måneder senere, i oktober, gjorde polakkene et nytt svindelforsøk. De brukte samme framgangsmåte som de gjorde i juni, men forsøket ble imidlertid avbrutt.

Møtte ikke i retten

Ingen av de tiltalte, som var lovlig stevnet, møtte da hovedforhandlingen ble holdt i retten. Det forelå derimot samtykke fra samtlige at saken ble fremmet i deres fravær og det hadde ikke forsvarerne innvendinger til. Saken ble derfor fremmet.

Det ble mottatt forklaring fra fire vitner i retten. Ved bevisvurderingen ble det lagt vekt på disse forklaringene, samt på utskrifter og bilder av videoovervåkningen på flyplassen, i tillegg til beslagsrapporter.

LES OGSÅ: Sandefjord-mann (25) skal ha truet to personer med pistol

I retten kom det blant annet fram at de fire tiltalte var med i en gruppe, som sammen hadde til hensikt å begå bedragerier overfor polske statsborgere på vei hjem til Polen. De tiltalte hadde ulike roller i utførelsen av dette, men alle var klar over at det ble utført bedrageri. I domspapirene står det blant annet at hensikten bak bedrageriene var å skaffe gruppen økonomisk vinning.

Stoppet i samme bil

Tre av de tiltalte erkjente straffskyld for forsøk på bedrageri. Fjerdemann forklarte selv i politiavhør at han var en del av gruppen, men nektet for å ha hatt noe med de straffbare forholdene å gjøre. Retten fant det imidlertid bevist ut over enhver rimelig tvil at alle fire deltok i bedrageriforsøket, og de ble dømt for dette.

At alle fire var med og hadde kunnskap om at det var bedragerier som ble utført/forsøkt utført vises også gjennom den kontakten de hadde i etterkant – da de forlot flyplassen. De ble stoppet i samme bil. I denne fant politiet både relativt store mengder kontanter i norske kroner, men også flere ferdiglagde ruller bestående av BYR med en norsk seddel rullet rundt, lik det NN har forklart at de brukte under bedrageriene, lyder det i domspapirene.

Tidligere dømt

Samtlige nektet innledningsvis at de hadde vært i Norge tidligere i 2019, da de ble avhørt i etterkant av bedrageriforsøket i oktober. Politiet fant derimot ut at én av dem tidligere var dømt for bedragerier utført på samme måte. Det ble foretatt etterforskning opp mot tidligere bedragerianmeldelser begått på Torp flyplass, og bedrageritilfellet i juni 2019 dukket da opp.

LES OGSÅ: Kriminelle utnytter koronakrisen til sin fordel

Bilder fra overvåkningskameraer viste at i hvert fall tre av de tiltalte var på flyplassen den aktuelle junidagen. Bildene viste at de var i kontakt med fornærmede, og at de gjennomførte et bedrageri. De tre ble derfor dømt for dette, mens fjerdemann ble frikjent ettersom det var noe usikkerhet knyttet til identifikasjon av ham.

Fengsel

Fasiten for tre av de tiltalte, som ble dømt for både grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri, ble fengsel i 60 dager. 27 av dagene ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Samtlige fikk 37 dager i varetektsfradrag. Den ubetingede delen anses som sonet i varetekt. De tre ble også dømt til å betale 13.000 kroner i erstatning til fornærmede. Erstatningen trekkes fra penger beslaglagt i oktober.

Sistemann, som kun ble dømt for forsøk på grovt bedrageri, endte opp med en fengselsstraff på 50 dager. 17 av dagene ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han fikk i likhet med de andre 37 dager i varetektsfradrag, og den ubetingede straffedelen anses sonet i varetekt.

Alle fire ble også dømt til å betale 2.000 kroner til fordel for staten. Påstand om saksomkostninger ble ikke nedlagt, og de tiltalte ble ikke idømt dette.

Grunnet implementering av nødvendige smittevernstiltak knyttet til koronaviruset ble avsluttende domskonferanse utsatt. Dommen ble av den grunn ikke avsagt innen lovens frist, står det i domspapirene.

Kommentarer til denne saken