Gå til sidens hovedinnhold

Bedriftsintern opplæring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er krevende tider for mange bedrifter nå i disse korona-tider. Mange ansatte er permittert. Mange har mistet jobben sin. For mange bedriftseiere er det avgjørende at det tas noen tøffe valg; det må tenkes nye tanker og kanskje må det omstilling til for å overleve.

Det er imponerende å se all kreativiteten som blomstrer; bedrifter som drar lasset sammen og ser nye muligheter. For noen kan det være omstilling og kompetanseheving som trengs for å sikre bedriftens fremtid.

Senterpartiet mener fylkeskommunen har en sentral rolle i arbeidet med å sikre og skape nye arbeidsplasser i fylket vårt. I 2020 fikk fylkeskommunen ansvar for tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring. Denne er et viktig bidrag for å hjelpe bedrifter i krevende tider til å omstille seg og være i stand til å sikre trygge og bærekraftige arbeidsplasser både under og etter denne pandemien.

Formålet med bedriftsintern opplæring (BIO) er å bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som ønsker utvikling eller har behov for omstilling. Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. I disse krevende korona-tider kan bedrifter få støtte til kompetansehevende tiltak for å få permitterte medarbeidere tilbake i arbeid og hindre at ansatte mister jobben.

I 2020 fikk 74 bedrifter i Vestfold og Telemark tilskudd fra denne ordningen på totalt nærmere 19 millioner kroner. Flere av bedriftene holder til i Sandefjord.

AS Trikker´n er en elektroinstallatør som arbeider hovedsakelig prosjektbasert offshore. Når prosjekter er blitt satt på vent som følge av korona-restriksjoner, har bedriften sett behovet for å se til nye markeder for å opprettholde driften. Med BIO-midler har bedriften fått bidrag til å holde ansatte i lønnet arbeid, styrke kompetansen på elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og med det øke markedsandeler mot bedrifter på land.

Allum Engineering AS leverer ingeniørtjenester til olje- og gassnæringen, industri og maritim virksomhet. Med koronakrisen har aktiviteten i markedet avtatt. Med BIO-midler har bedriften fått tilskudd til kompetanseheving som kan styrke konkurransekraften, utnytte arbeidskraften effektivt, øke fleksibiliteten og bidra til å sikre arbeidsplasser for yngre medarbeidere.

Connections AS driver reisebyrå, turproduksjon og reisearrangørvirksomhet, samt event-planlegging og firmaturer for næringslivet. Med korona mistet bedriften store deler av ordrereserven og måtte permittere nærmest alle ansatte. Med BIO-midler har bedriften fått tilskudd til kompetanseheving på flere destinasjoner for å kunne levere konseptet «Smak av Norge» i større skala, og dermed mulighet til å ta nye markedsposisjoner.

Dette er bare noen eksempler på lokale bedrifter som har fått tilskudd fra ordningen i 2020.

Senterpartiet opplever at det er et behov for omstilling gjennom kompetanseutvikling i store deler at arbeidslivet, og er glad for at fylkestinget øker rammen for bedriftsintern opplæring for inneværende år.

Kommentarer til denne saken