Sandefjords Blad var på en kort tur på fjorden sammen med byens ordfører. Han er ikke bekymret for at strandsonen i Sandefjord skal bygges ned hvis lover og regler følges, men han mener konsekvensen av å bryte dem er for liten.

– Det kan ikke være sånn at det er lettere for en hytteeier som utfører tiltak å få tilgivelse enn tillatelse. Skal vi beholde respekten for lovverket må bøtene for å ha gjort ulovlige tiltak i strandsonen svi skikkelig. Etter min mening er bøtene altfor lave, sier han.

LES OGSÅ: Hevder dette er en vanlig fritidsbåt

Gleditsch mener dagens bøtesatser ikke er høye nok til å avskrekke hytteeiere fra å begå ulovligheter. Han er redd for at tilliten til systemet og myndighetene står i fare hvis ikke ulovlige tiltak blir slått hardt ned på.

– Hvis man får en bot på 200.000 kroner for ulovlig å ha sprengt bort fjell, og verdistigningen på hyttetomten er to millioner kroner på grunn av tiltaket, da er det klart at mange lar seg friste. De legger bare boten inn i budsjettet. I slike saker må vi gi knallharde bøter. Og bygger man ulovlig må rivning være konsekvensen, sier ordføreren.

LES OGSÅ: Fjernes ikke utkragende veranda og steinblokker innen 10. oktober, risikerer eieren forelegg

Få nye hytter

Samtidig sier ordføreren at ikke er veldig redd for at Sandefjord-kysten skal bygges ned og at allmennheten ikke skal få tilgang til strandsonen.

– Vi har en 146 kilometer lang kystlinje, og noe av den er bebygget med bolig- og hytteområder. Men det er ikke mange nye hytter som er bygget i 100-metersbeltet de seneste tiårene, kanskje en håndfull. Mye av hyttebebyggelsen er fra 1950 og -60-tallet, og byggingen i strandsonen er nesten utelukkende oppgraderinger av eksisterende hytter til dagens krav til standard, sier han.

Han mener at oppgradering av hytter kan være en bra ting – og ikke bare for hytteeieren.

– Skal du oppgradere hytta, skal tiltaket innebære at det også blir bedre forhold for allmennhetens tilgang til de kystnære områdene, sier han.

LES OGSÅ: Ligger få meter fra vannkanten: Reagerer på trapp, støttemur og at hyttas grunnflate virker utvidet

Regler må følges

Han peker på at Sandefjord fortsatt har mange strender og holmer som ikke er ødelagt av bebyggelse, og at folk kan finne steder langs kysten de fortsatt kan være helt alene.

– Det er viktig at disse områdene bevares best mulig. Jeg er ikke bekymret for at disse områdene bygges ned. Det er avgjørende at vi følger de strenge reglene som gjelder for strandsonen. Rekreasjonsområder er stadig mer viktig for folk, og jeg mener kommunen bør kjøpe opp områder i tilknytning til allerede eksisterende friområder når den får muligheten til det. Men vi får dessverre ikke mange meterne med strandlinje for de få millionene som bevilges fra staten til dette formålet hvert år, sier han.

LES OGSÅ: Mener 11 tiltak på denne strandeiendommen er ulovlige

(Saken fortsetter under bildet)

Friluftskrangel

Ordføreren mener Sandefjord kommune har gjort mye for å sikre sine innbyggeres mulighet til å nyte den lange kystlinjen, men at det kunne vært gjort enda mer.

– Kommunen har gjort flere oppkjøp av eiendommer til bruk for allmennheten. Det er også gjort et godt arbeid for å etablere en kyststi i hele kommunen, noen steder helt i vannkanten, andre steder litt lenger inn på land. Men da familien Christensen avhendet sin eiendom på Yxney på 90-tallet burde det offentlige vært mer på banen. Hadde det offentlige kjøpt denne eiendommen ville det sikret enda større tilgang til kystlinjen for kommunens innbyggere. Eiendommen kunne for eksempel vært drevet av Oslofjordens Friluftsråd eller Turistforeningen. Problemet var at staten ikke ville være med på å betale for bygninger, bare friluftsområder, sier Gleditsch.

I 1994 ble eiendommen solgt til Kjell Chr. Ulrichsen fra Bærum. Han hadde i 2005 en rettstvist med Sandefjord kommune i forbindelse med uoverensstemmelse om allemannsretten. Han ville unngå at folk skulle bade i nærheten av hytta hans på Yxney. Forretningsmannen ringte i den forbindelse til Gleditsch og skjelte ham ut etter noter. Han avsluttet utskjellingen med «jeg håper du blir stekt i ditt eget fett».

– Er man privilegert og har råd til praktfulle strandeiendommer bør man ikke kjempe for å holde folk unna. Det blir lett ris til egen bak. I etterkant av rettsrundene med Ulrichsen valfartet folk til eiendommen hans bare for å provosere, forteller Gleditsch.

LES OGSÅ: Straffes hardt for at andre ikke skal fristes til å prøve seg i strandsonen. Hytteeier på Østerøya slipper ikke unna gebyret på 50.000.

En skogens mann

Selv om Sandefjords ordfører liker å kaste loss og putre utover Sandefjordsfjorden, innrømmer han at han drar andre steder for virkelig å finne roen.

– Jeg har alltid vært veldig glad i fjell og skog og jakt og fiske. Jeg har en hytte ved et vann i Andebu. Der drar jeg når jeg trenger ro.

– Klarer du å legge fra deg mobilen når du er der?

– Før var ikke det et problem, for det var så dårlig dekning der. Nå er det jaggu blitt god dekning der også, og jeg må innrømme at jeg ikke er flink til å legge telefonen vekk. Jeg gjør meg nok litt for tilgjengelig, sier han.

LES OGSÅ: Hytteeieren i Søndre Vøra 15 vil rive og bygge nytt. Har fått nei før, og fikk det igjen. – Men her bør det likevel være mulig å finne en løsning!

Spenningen borte

En av grunnene til at han tross dragningen mot skogen og fjellet liker å være på sjøen i Sandefjordsfjorden har vært fiskeinteressen.

– Å sitte i båten med et bunnsnøre ute er noe jeg alltid har satt pris på. Derfor synes jeg det er veldig trist at det nå sjelden er noe å få på kroken. For meg blir ikke skjærgården det samme uten spenningen med fisket. Derfor er det veldig viktig med fortsatt fokus på en ren Oslofjord. Hummerreservatene har vist gode resultater, men vi har fortsatt en vei å gå for å få opp fiskebestanden igjen. Vi må få bedre rensing av avløp til sjø og mindre avrenning fra landbruket, sier han.

Han skjønner godt at kystnære områder er en viktig arena for fastboende og tilreisende til Sandefjord. Disse områdene bør være tilgjengelige for flest mulig, mener han.

– Derfor må vi ikke legge til rette for flere hyttefelt i 100-metersbeltet, sier han.

LES OGSÅ: Går imot eget parti om oppmykning av reglene i strandsonen