Bekk ble svart av gjødsel – anslår at all fisk nedenfor utslippet er død

Nedre del av Rovebekken i Sandefjord er lagt øde, etter at rundt 15.000 liter gjødsel rant ut i bekken ved et uhell.