Kolonien består av rundt 20 svaler, og fuglene har en tendens til å gjøre sitt fornødne på vei ut og inn av redene. De er også strategisk plassert rett over der det er naturlig å stå når du fyller tanken.

 

– Litt dritt får jeg ta med på kjøpet. Jeg kjører 60.000 kilometer i året, så jeg er helt avhengig av å kjøpe drivstoff på billigste måte, forteller Kenneth Ringdal.

Flere andre kunder fulgte godt med på aktiviteten over hodene deres under drivstoffpåfyllingen mandag morgen.

Taksvalekolonien på Hasle er bare på sommerbesøk. De er i Norge fra mai til august, før de returnerer til Afrika.

Er du plaget med mygg, bør du bære over med at fuglene bæsjer litt på deg når du fyller drivstoff. Disse små flygende jagerpilotene setter nemlig til livs nærmere tusen innsekter i løpet av dagen.

Navnet har den fått på grunn av sin vane med å bygge reir oppunder hustak og andre overheng på bygninger. Derfor er taksvalen også den eneste svalen som trives godt i byer og større tettsteder hos oss.

Dessverre går det ikke så bra med taksvalen, verken i Norge eller i Nord-Europa for øvrig. Flere land har dokumentert betydelige tilbakeganger i sine bestander, uten at man vet sikkert de underliggende årsakene til dette. I Norge er taksvalen kategorisert som «Nær truet» (NT) på rødlista.

Hvert år velger Norges naturvernforbund en fugleart til å være «Årets fugl». Dette er en art de ønsker å rette et ekstra søkelys på, på grunn av negativ bestandsutvikling, mangelfull bestandskunnskap eller fordi de ønsker å skape interesse og engasjement for fugler og natur blant folk flest.

Ledelsen ved bensinstasjonen var ikke tilgjengelige for noen kommentar mandag.