– Den økonomiske støtten de får nå er jo for at de skal gjenåpne. Pengene er for at de kan få mer normal drift. Det er hensikten med både krisepakken til dem, og støtteordningen til næringslivet. Det er for å få folk tilbake i jobb, sier Larsen.

Mandag ble Torps krisepakke fra myndighetene «banket» igjennom på Stortinget. Vedtaket som sier følgende, ble enstemmig vedtatt.

«Stortinget ber regjeringa kompensere Torp lufthavn for inntektsbortfallet som følge av covid-19-utbruddet, med fradrag for reduserte driftskostnader i samme periode».

I første omgang ble Torp tildelt drøyt 74 millioner kroner i krisepakke. Den summen ble mandag økt til drøyt 88 millioner kroner.

Samtidig som lufthavnen har gått med dundrende underskudd de siste månedene, har de kuttet kostnadene så langt det lar seg gjøre for å spare penger. En av postene som er kuttet i, er i bestillingen av flygeledere fra Avinor Flysikkerhet.

Det igjen førte forrige mandag til at pilotskolen valgte å permittere sine ansatte og sende alle studentene hjem. Totalt er nærmere 700 ansatte og studenter rammet.

– Handler om å overleve

Nå mener Erlend Larsen altså at de 88 millionene Torp får i krisepakke, bør sørge for en gradvis gjenåpning av lufthavnen og mer bemanning i tårnet på Torp, slik at pilotskolene også kan gjenoppta driften. Det er ifølge Gisle Skansen ikke aktuelt nå.

– Beløpet vi skal motta er cirka halvparten av det vi trenger. Vi ba om å få dekket ut september. Det vil si 150 millioner kroner, og vi fikk 88 av dem. Det er helt uaktuelt å subsidiere andre bedrifter, når det handler om å overleve for oss selv. Det er prioritet nummer én nå, sier er klokkeklar Torp-direktør som ikke tar framtidige utbetalinger for gitt.

– Så vidt meg bekjent, har vi ikke fått det bekreftet. Og vi kan ikke gamble på at det skjer, det synes jeg er skummelt å gjøre.

Erlend Larsen er derimot klar på at mandagens vedtak, også betyr at Torp vil få dekket framtidig underskudd.

– Vi er klar over at beløpet nå er et stykke unna deres beregninger. Men det er heller ikke slik at beløpet de har fått nå er ment å vare fram til september. Slik jeg oppfatter vedtaket, forplikter vi oss til å følge dette opp og gi lufthavnen ytterligere støtte. Det er naturlig at de får mer i støtte etterhvert når vi ser hvordan utviklingen er på flyplassene, sier han, og legger til:

– Morten Stordalen (Vestfold Frp) har også sagt at dette er en start. Dette er ikke et engangsbeløp, men en start sa han.

En runde til

– Så Skansen kan ta det med ro, de vil få dekket utgiftene?

– Vi må sannsynligvis igjennom en runde til. Samtidig er det slik at «bordet fanger» og at de vil få den bevilgningen de trenger. Det er ikke dermed sagt at de kan regne med at alt skal gå i null. At de drifter forsiktig og økonomisk forsvarlig er forståelig, svarer Høyre-mannen.

Under mandagens debatt i Stortinget, fikk Knut Arild Hareide spørsmål om framtidig støtte til Torp. Da svarte samferdselsministeren slik.

– Vi må være innstilt på å behandle denne type saker også til høsten. Vi har gjort mye i disse månedene, men vi må se på hva som kan være nødvendig senere også. Vi trenger luftfarten også etter Covid-19. Det er ikke sikkert at vi har levert siste «etappe» for å nå det målet.

Mer trafikk, morgen og kveld

Sakte, men sikkert er det i ferd med å bli mer trafikk igjen på Torp. I tillegg til innenriksruter, har Wizz Air startet opp med flere ruter til Øst-Europa. Og mer skal det bli i ukene som kommer. Også Ryanair returnerer med ulike ruter i månedsskiftet juni-juli. Men det er lite som tyder på at det betyr at flytårnet på Torp blir mer bemannet med det første.

– Flyselskapene skjønner vår situasjon nå, og de har alle sagt seg villige til å tilpasse avgangene etter våre åpningstider, sier Skansen.

Det betyr i klartekst at Torp har åpent noen få timer på morgenen og det samme på ettermiddagen/kvelden.

– Vi kan ikke oppbemanne tårnet for virksomhet som ikke genererer inntekter for oss. Det blir netto tap for oss, sier Gisle Skansen.

– Flyskolen har fått tilbud av oss om å betale for flysikringen fra Avinor. Vi har sagt vi kan dekke bemanningen innen brann og redning. Det har de svar at de ikke kan ta den utgiften, legger han til.

Erlend Larsen ber pilotskolene om å tenke kreativt i en vanskelig tid.

– Jeg er klar på at dette vedtaket åpner for en gradvis gjenåpning av Torp nå. Samtidig må flyskolene se på om de kan utføre noe undervisning innenfor åpningstidene. De kan også fly til andre flyplasser for å trene. De må vise fleksibilitet for å få det til å passe med åpningstidene, lyder oppfordringen fra Erlend Larsen.