SV fikk på plass en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner til kollektivtransporten i statsbudsjettet.

Det var stor bekymring i fylket etter at Erna Solbergs budsjettforslag la opp til å stanse koronakompensasjon fra 1.1.2022. Rett og slett fordi konsekvensene av pandemien er langt fra over.

Da fylkesdirektøren la fram sitt forslag til budsjett for Vestfold og Telemark fylkeskommune, var han ærlig på at han ikke hadde klart å finne inndekning for etterslepet som er skapt innen tannhelse og kollektivtilbud på grunn av pandemien.

På grunn av slunkne billettinntekter som følge av at færre har tatt buss under koronapandemien, så det ut til at fylkeskommunen måtte kutte i rutetilbudet og høyne billettprisene.

Da måtte vi enten kutte ruter i byene, der utslippene er store og køene lange, eller i distriktene, der avstanden er store og tilbudet er dårlig fra før. Uansett ville det vært et steg i gal retning.

Med de ekstra bevilgningene i statsbudsjettet, behøver vi nå ikke å kutte i rutetilbudet i Vestfold og Telemark, slik det opprinnelig lå an til.

Dessuten sikrer budsjettavtalen 100 millioner kroner til tannhelse i fylkene. Nå vil ikke koronaen tvinge oss til å kutte i disse tjenestene. Og ikke behøver vi sette finansieringen av de to viktige oppgavene opp mot hverandre.

Tvert imot, så starter vi med dette innføringen av en tannhelsereform, og flere får rabattert behandling allerede fra 2022.

Landet har endelig fått en ny, rød og grønn kurs!