De folkevalgte i 1914 forsto Preståsens verdi for byens borgere da de besluttet at en stor del av Preståsen ikke lenger skulle være «prestens hage», men tilhøre alle i Sandefjord.

Det var en merkedag i vår bys historie da folkeparken i Preståsen ble innviet den 19. juli 1914, etter at byens treplantingsselskap i 1903 hadde bevilget noe over 1.000 kroner til innkjøp av 73 mål friareal i den sørligste delen av Preståsen.

Les også

La oss bevare flotte Preståsen!

Grosserer Thor Dahl bekostet en serverings- og musikkpaviljong, som sto ferdig til åpningsdagen i 1914. Men den ble flammenes offer etter kort tid. Ny paviljong ble bygget. Også den brant ned, så servering og øvrig næringsdrift i Preståsen ble utsatt. Men den tredje paviljongen sto intakt under åpningen. Da sto det på en lokal plakat under feiringen av åpningen at «bruskorkene knaldet» da parken ble i åpnet.

Her i Sandefjord har vi mye som kjennetegner byer i god framdrift, inkludert grønne byrom. Men det krever at vi må sørge for å beholde de kanskje viktigste av de grønne byrommene vi har i og rundt byen, nemlig Preståsen.

Det er med uro og gru jeg leser at utbyggere og endog politikere nå kan være med på å bygge flere boliger og dermed privatisere deler av det som siden 1914 har vært felles oaser geografisk sett midt i byen.

Regjeringen har engasjert seg i egne nettsider med www.stedsutvikling.no og skriver på sin åpningsside at attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet og bosetting.

Og videre skriver regjeringen: «God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn».

Utvikling av friområder i Preståsen er hittil blitt god stedsutvikling forSandefjord, og har i alle år vært viktig for trivsel og trygghet for bosetting og næringsutvikling helt fra begynnelsen av 1900-tallet. Vi naboer ser hvor viktig Preståsen er for lokale borgere og tilreisende til byen, og vi ber om at Preståsens «grønne soner» må forbli uberørt av utbyggeres til dels grove grep på naturen, som vi kan se andre steder.