Gratulerer, vi er på rett vei. Kommunestyret i Sandefjord har i møte 25. mai vedtatt å arbeide videre med planene om å bygge bibliotek og kulturskole på Tivolitomta. Dette er viktig for å skape et levende sentrum også utenfor de hektiske sommermånedene. Et levende bysentrum er ikke bare viktig for dem som driver næring i sentrumskjernen, men det gjør kommunen attraktiv for alle oss som bor i kommunen og for nye innbyggere som vurderer å etablere seg i her.

Samtidig kan vi få et moderne bibliotek, tilgjengelig for alle, som er utformet for læring, inspirasjon, møteplass og utfoldelse.

Tivolitomta er interessant med sin beliggenhet, der nye bygg kan etablere en forbindelse mellom sentrum og havna og mellom Kurbadet og Badeparken og Park Hotell.