Biblioteket flytter ut ungdomsseksjonen

Nå er mer enn 200 bøker spredt rundt omkring i Sandefjords skog og mark.