Nylig startet tusenvis av spente barn i barnehage og skole. I døra ventet Fagforbundets medlemmer som hver dag gjør en stor innsats for å gi dem en trygg og innholdsrik oppvekst. De ansatte er nøkkelpersoner for at alle våre små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten. Mange har merket seg at vi har fått en ny rødgrønn regjering som lytter til Fagforbundet, og som jobber for mindre forskjeller.

Tre konkrete tiltak er billigere barnehage, gratis skolemat og gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene. Det utgjør en forskjell i livet til mange barnefamilier i hele Norge. Det bidrar også til at færre barn vokser opp i fattigdom.

Regjeringa har lagt fram nye regler som gjør at det offentlige tar tilbake kontrollen over private barnehager. Det er på tide! Kommersialiseringen av barnehagesektoren må nå være over. Vi trenger en sterkere styring av store kommersielle barnehagekjeder for å sikre at skattebetaleres penger blir brukt på barna. Regjeringa har startet oppryddinga, selv om det er en lang vei igjen. Vi trenger både private og kommunale barnehager, men verdiskapingen skal bli i barnehagen og komme barna til gode og ikke tas ut i utbytte.

Fagforbundet har i lang tid jobbet for flere voksne i barnehagene. Det er et godt grep for å sikre at barnehagen er en positiv arena for utvikling og oppvekst. Barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet for både barn og de voksne – og som sikrer et godt pedagogisk tilbud. Praktisk erfaring må verdsettes høyere enn i dag, og den praktiske tilnærminga i skolen må få større plass. Skolen skal også gi elevene helsefremmende og sosial kompetanse. Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidslivet.

Nå arbeider regjeringen med det første rødgrønne statsbudsjettet. For ytterligere å bedre kvaliteten og bemanningen i barnehager og skoler, må kommuneøkonomien styrkes. Det er i Kommune-Norge grunnlaget legges for en god barnehage- og skolehverdag.