Etter to branner i gamle trehus i Sandefjord i 2017, er det stor interesse for å forsterke beredskapen mot brann i sårbar trehusbebyggelse.

Foreløpig konsentrerer brannvesenet seg om trehusbebyggelsen i Bjerggata-området, mens rådgiver i avdelingen for kulturarv i Vestfold fylkeskommune, Kathrine Eikrem, minnet om at det også er tilsvarende sårbar trehusbebyggelse i Grønli og Nybyen.

Brannvesenet utarbeider nå en beredskapsplan som skal være med på å gi grunnlaget for å foreslå den nye forskriften til brann- og eksplosjonsloven.

Med en forskrift vil kommunen kunne pålegge eierne i utsatte områder å innføre ytterligere sikringstiltak og beredskap. I loven heter det at «sentral tilsynsmyndighet kan pålegge eier av ethvert byggverk som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap, eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av den kommunale brannvesen».

 

Ifølge brannloven er det huseieren som er ansvarlig for brannberedskapen i den enkelte bygning, mens kommunen er ansvarlig for sikringen i det enkelte område, eventuelt nabolag.

Eikrem fra Kulturvern fortalte at det vil være mange muligheter til å søke økonomisk støtte for dem som blir pålagt et slikt utvidet vern, både fra offisielle myndigheter inkludert Riksantikvaren, og ideelle stiftelser. En telefonrunde vellaget har gjort til forskjellige forsikringsselskap, tyder også på en mulighet for redusert premie på brannforsikringen.

For 10 år siden støttet Riksantikvaren ekstra tiltak for beredskap i Bjerggata-området. Ett av tiltakene var et brannvarslingsanlegg som sender varsel om brann direkte til Vestviken 110, uten å gå innom et vaktselskap for å verifisere at det virkelig er et branntilløp. Det har vært frivillig å være med på den sikringsordningen som Riksantikvaren tilbød, og eieren av det huset som brant i august, har ikke deltatt i ordningen. Etter innføring av den planlagte forskriften vil brannvesenet kunne pålegge eierne å innføre godkjent brannsikring.

På folkemøtet ble to forskjellige former for varsling presentert: Direkte varsling til 110-sentralen med utstyr fra firmaet Elotec, som har tilsvarende utstyr i verneverdig bebyggelse på Røros og på flere steder med verneverdig bebyggelse langs sørlandskysten. Den andre formen var ved det lokale vaktselskapet Team Security på Thorøya. Dette er vekterbasert, som sjekker om alarmen ikke er falsk, før den går videre til brannvesenet. Dette har fått ansvaret for brannsikringen av i Nybyen, noe som eieren uttrykte stor tilfredshet med. Både disse og andre tilbydere av brannsikringsutstyr og -tjenester vil bli vurdert i den videre prosessen.