I et tilsvar til mitt innspill «Hoelseth med majestetisk mageplask», skriver han; «Blant annet tok Ramberg initiativ til sivil ulydighet ved å fjerne det han mente var utilbørlige stengsler ute i fjorden her». Her bommer Hoelseth stygt. Jeg har aldri oppfordret til sivil ulydighet. Aldri bedrevet selvtekt. Slikt ligger ikke for meg. Det er beklagelig at det kom på trykk.

Hoelseth nevner også ordfører Gleditsch og stillehavsøstersen.

Les også

 Ikke bra nok fra Ivar Ramberg

Først ordfører Gleditsch.

Hoelseth skriver; «Bjørn Ole Gleditsch hadde en aktiv rolle om Yxney». Og om selve avtalen; «den sørget for at også denne naturperlen ble åpnet for friluftsfolket». Her bommer Hoelseth igjen.

Yxneyavtalen (fra 2007), omhandlet ikke atkomsten til området. Den var sikret allerede på midten av 1980-tallet (etter initiativ fra administrasjonen – hvor blant annet gjerdet ved Tallakshavn ble fjernet). Poenget med Yxneyavtalen var at Statens rolle ble definert ved at det offentlige overtok eiendomsretten til hele østsiden av halvøya – noe som innebar mulighet for tilrettelegging til allmennhetens bruk.

Les også

Hoelseth skal ha for forsøket

I ettertid har imidlertid Høyres politikk ført til at allmennhetens frie ferdsel i området er blitt sterkt redusert. Først, i strid med friluftsloven, ved å akseptere en port ved «Fiskehytta», så ved å godta at grunneier fjernet en gårdsvei og satte opp gjerde for å stenge ferdselen på nord- og vestsiden av Truberjordet.

I sum har dette ført til at hele vestsiden av Yxney i dag, i praksis, er privatisert. Hoelseths hyllest av den frigjorte naturperlen Yxney er derfor, dessverre, skivebom.

Så om Hoelseths omtale av stillehavsøstersen. Her er vi helt enige. Den bør fjernes, men ikke kastes, men plukkes, renses og nytes – kanskje ledsaget av en kald Riesling?