Ordføreren fremstår i våre øyne som en værhane med en maktbruk som ikke er en ordfører verdig!

Bjørn Ole Gleditsch: Ordføreren fremstår i våre øyne som en værhane, skriver Grethe Reizer.

Bjørn Ole Gleditsch: Ordføreren fremstår i våre øyne som en værhane, skriver Grethe Reizer.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I tirsdagens møte i formannskapet ble saken om Hunsrødstubben og utbygging av dyrket mark i kommersiell hensikt, behandlet. Utbygger er blant annet den kristelige menigheten Smiths venner som har kjøpt gården i Hunsrødstubben, åpenbart for å tjene rikelig med penger på boligbygging på dyrket mark.

DEL

MeningerDa saken var til siste behandling i plan- og utbyggingsutvalget (PU) før sommeren, hadde politikerne snudd i saken, blant annet på bakgrunn av massive protester og saklige, tungtveiende argumenter fra mer enn 100 innbyggere på Hunsrød. De var tydelige på at dette området aldri skulle vært foreslått i arealplanen som avsatt til boligbygging; det var «begått feil» og «noe hadde gått under radaren»! Leder av PU, Tor Steinar Mathiassen (H), og Erling Sørhaug (H) var med å fronte et fellesforslag som ble enstemmig vedtatt mot FrP sin ene stemme.

De vedtok reguleringssaken, men fattet samtidig et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, slik de etter plan og bygningsloven har anledning til! Intensjonen var å regulere området tilbake til LNF ved planperiodens utløp.

Vi trodde vi var sikre! Vi trodde utbygging på 22 da dyrket mark var stoppet! Vi regnet med at behandlingen i formannskapet og bystyret skulle bekrefte planutvalgets vedtak; det er jo gjennomgående representasjon. Så feil kan man ta!

I tirsdagens formannskap fører ordfører Bjørn Ole Gleditsch ordet, og får hele Høyres gruppe (som er tause) til å stemme slik han foreslår, også Høyres representanter i PU, som tidligere har ivret for å stoppe utbyggingen. Opposisjonen står derimot fast på å stoppe reguleringsvedtaket.

Vi er mange på tilhørerbenken fra Hunsrød, og vi forstår rett og slett ikke hvordan dette kan skje? Eller burde vi ha forstått det? Ordføreren argumenterte med at han aldri i sine 25 år i politikken hadde vært med på å stoppe en slik sak, og at jordbruksområdet på helt lovlig måte og etter en «demokratisk prosess» var kommet inn i revidert arealplan.

Vel, da er det på tide at han lærer noe nytt! Dette er IKKE et argument i seg selv når motargumentene er så velbegrunnet og denne utbyggingen har så mange negative konsekvenser, og premissene for arealbehov er endret siden arealplanen ble vedtatt! Det å fatte et midlertidig forbud mot tiltak er helt legitimt. På tross av at det ble sagt i PU at utbygger kunne komme med erstatningskrav til kommunen.

Tidligere i møtet talte ordføreren varmt for miljøhensyn, og har gjort det når det gjelder valg av tomt til nytt sykehjem, mens rasering av 22 da matjord i kommersiell hensikt ikke er så nøye! Ordføreren fremstår i våre øyne som en værhane med en maktbruk som ikke er en ordfører verdig! Dette er ikke med på å fremme tillit til politikerne, snarere tvert om.

Da vi «vant» saken i planutvalget før sommeren, sa Cathrine Andersen (FrP) at dette var i hvert fall et tegn på at «lokaldemokratiet virket»! Sorry, Cathrine Andersen: det virker ikke likevel! Hva «folk flest» mener og argumenterer med av saklige og velbegrunnede argumenter blir ikke tatt hensyn til.

At et helt boligfelt med voksne, gamle og barn blir forringet med økt trafikkbelastning på et underdimensjonert veinett og at verdifull matjord blir lagt under asfalt for at «noen» skal tjene penger på det, er viktigere. Hva slags verdier og hensyn ligger til grunn for en slik avgjørelse?

Det har åpenbart skjedd ting i kulissene i løpet av sommeren, der det synes som ordførermakt er brukt til å instruere partigruppen. Det er stikk i strid med hva PU-leder Mathiassen sa etter behandling i PU: «Vi stiller våre representanter fritt til å stemme slik den enkelte vil i bystyret». Vår opplevelse er at de nå er kneblet.

Det er også tydeligere og tydeligere for oss at vi har en motstander (den kristelige menigheten Smiths venner) med makt og penger. Som ikke lar seg stoppe og som angivelig har kontakter i maktens korridorer og som hyrer landets beste advokater om nødvendig. En menighet som beriker seg på offentlig støtte, har medlemmer fra hele verden som benyttes som gratis arbeidskraft og som forvalter milliardverdier. De er i ferd med å bygge opp et forretningsimperium som er gigantisk og med krav om store økonomiske bidrag fra den enkelte menighet og det enkelte medlem. Disse satt også i salen under formannskapets behandling tirsdag, og var nok rimelig sikre på at de fikk det som de ville (og hadde avtalt?) - denne gangen også!

Vi vil ikke ha det slik i vår kommune! Vi vil at politikerne skal lytte til oss innbyggere som har stemt på dere, når vi har saklige og gode argumenter, og ikke legge dere flate for kyniske kommersielle aktører!

Vi kommer til å gjøre ALT vi kan for å stoppe denne utbyggingen, det er vår demokratiske rett! Og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stemme frem politikere i den nye storkommunen som er villige til å ta hensyn til vern av matjord, en bærekraftig utvikling og trafikksikkerhet i boligfelt og som ikke legger seg flate for «maktkameratene».

Nye SAS har nok av arealer til nye boliger. La matjorda være, det kommer tider da vi har bruk for hvert eneste dekar! Til og med Smiths venner er avhengige av en bærekraftig utvikling og sikre matressurser i fremtiden. De burde stikke fingeren i (mat) jorda og ta et verdioppgjør med seg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags