Bjørnar (52) og naboene har mast på kommunen. Nå får 620 nye husstander på bygda bredbånd.

HAR MAST: Bjørnar Schøn er pålagt hjemmekontor av Kongsberg Maritime, men sliter med dårlig internett. Nå kan det bli bredbånd i Åmot og Gjersø i tidligere Stokke kommune.

HAR MAST: Bjørnar Schøn er pålagt hjemmekontor av Kongsberg Maritime, men sliter med dårlig internett. Nå kan det bli bredbånd i Åmot og Gjersø i tidligere Stokke kommune. Foto:

Bjørnar Schøn på Åmot i tidligere Stokke kommune, sør for Semsbyen, er pålagt 50 prosent hjemmekontor av arbeidsgiveren Kongsberg Maritime i Horten. Det er ikke enkelt uten bredbånd.

DEL

Selskapet jobber internasjonalt med kompliserte operasjoner til sjøs.

Ustabil mobil ruter

Den 52-årige elektroingeniøren er avhengig av å jobbe transparent med kolleger verden over, men tør ikke koble seg på selskapets server.

Til det er den mobile ruteren fra Telenor for hakkete. Abonnementet koster ham 799 kroner måneden.

Fiber har Bjørnar bare kunnet drømme om.

Og hadde han hatt bredbånd fra Telenor via kobber, måtte han uansett ha forberedt seg på endringer. Dette nettet saneres innen 2023.

Gikk fra dør til dør

Bjørnar og naboer i veilagene på Åmot og Gjersø har mast på kommunen, for å få bredbånd til bygda.

De har skrevet brev og ringt, og banket på dører.

83 beboere svarte at de ønsker å henge seg på den dagen tilbudet kommer.

Nå ser de lys i enden av tunnelen.

Ni nye utbyggingsområder

Overfor formannskapet 8. september foreslår rådmannen at ni utvalgte områder (se faktaboks) med til sammen 620 husstander skal få bredbånd i neste etappe.

Det vil forandre hverdagen til Bjørnar og kona.

Han bruker PC mest til jobbting, kona tar seg av private internettsysler og familiebilder.

Formannskapet skal fordele 5,2 millioner kroner av kommunale midler.

Det er i tillegg søkt om 7,4 statlige millioner, som blir avklart i november. Til sammen kan det dermed bli 12,6 millioner kroner til mer bredbånd i Sandefjord.

– Vi tar hele kommunen i bruk

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) tør ikke forskuttere avstemningen i formannskapet.

Men han sier for egen del at satsingen på mobil- og bredbåndsutbygging har vært drevet av et politisk ønske om å ta hele kommunen i bruk, og ikke minst at den enkelte kan bo lengst mulig i egen bolig.

– Jeg er positiv til å følge opp innstillingen fra rådmannen. På den måten er vi bedre forberedt på framtidige ønsker og behov, sier han.

– Trengs uansett bosted

«Det er særlig områder med spredt bosetning som mangler et fullverdig bredbåndstilbud. Å bygge i disse områdene vil medføre at kostnadene vil bli høyere per husstand, samtidig som hvert prosjekt favner færre husstander», skriver rådmannen til formannskapet.

9 prioriterte utbyggingsområder

Tidligere Stokke kommune:

Åmot Gjersø: 104 husstander.

Holt Vennerød: 206 husstander.

Stokke Ravei nord: 56 husstander.

Feen (tredje og siste del): 44 husstander.

Løke Skjelbred: 70 husstander.

Tidligere Andebu kommune:

Tveitan Holmeneveien: 51 husstander.

Tidligere Stokke og Andebu kommuner:

Gjein Møyland: 42 husstander.

Tidligere Sandefjord kommune:

Kodalveien/Hotvedtveien: 28 husstander.

Marumveien: 15 husstander.

Til sammen 620 husstander.

Kilde: Sandefjord kommune

Han peker på at dette er innbyggere og bedrifter med samme behov som andre steder i kommunen.

«Årets tiltak mot koronasmitte med tidvis hjemmeskole og hjemmekontor viser at velfungerende bredbånd er viktig. Skolenes digitale satsing de siste årene gjør det også nødvendig for elevene å ha godt bredbånd for å gjøre hjemmearbeid og levere til frister som blir gitt», heter det i saksframlegget.

To veilag kjempet sammen

Engasjementet for fiber i Åmot-bygda startet med at Bjørnar og noen av naboene kontaktet Viken Fiber, som har bredbånd i nærheten. Men de hadde ingen planer.

Det viste seg snart at rådhuset i Sandefjord var rett adressat for «kampanjen» for opprustning av nettet.

– Noen naboer og jeg hadde møte om saken hjemme hos oss. Så balet det på seg. Vårt veilag og de på Gjersø gikk sammen om aksjonen, forteller Bjørnar.

Han synes det er supert at det nå ser ut til å skje noe.

– Men vi har jammen stått på og pushet kommunen, sier han.

Mange prosjekter gjennomført

Disse fire utbyggingsprosjektene er allerede gjennomført:

  • Bredbånd Gravdal – Høyjord.
  • Mobilmast Traåsen Anholt.
  • Bredbånd Feen.
  • Bredbånd Vestre Andebu inkludert Vidaråsen.

Bredbånd i Vestre Kodal/Gallis er klart for gjennomføring i høst.

Stat og fylke bidrar

Kommunestyret bevilget for årene 2018, 2019 og 2020 tre millioner kroner, fem millioner og tre millioner for å styrke bredbånds- og mobildekningen.

Når kommunen har bevilget penger til bredbånd, har det også vært mulig å søke på statlige Nkom-midler (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Fra og med i år har fylkeskommunene overtatt forvaltningen av ordningen.

Snaut 3.000 mangler godt bredbånd

Det er gitt Nkom-midler til noen av de gjennomførte prosjektene i tidligere Andebu og Stokke kommuner.

I fjor høst bevilget Vestfold fylkeskommune tre millioner til bredbåndsutbygging. Dette har kommet i tillegg til de statlige Nkom-midlene.

2.870 husstander i Sandefjord kommune mangler i dag godt bredbånd.

Når ytterligere 620 får fiber, er det 2.250 igjen på lista.

Artikkeltags