Blir det bibliotek her, klarer ikke gårdeier å håndtere nok sykler

Larre Eiendom lokker med perfekte lokaler til nytt bibliotek i «Norske Liv-bygget» i Storgata 1. Politikerne lar seg friste. Men blir det noe av, makter ikke gårdeier å finne plass til nok areal for sykkelparkering.