Tre bøker om ungdommers utfordringer i oppveksten

Av

Bokomtaler fra Sandefjordbibliotekene i uke15.